Đại hội Họ Đồng
Phát biểu về công việc xây dựng Dự thảo Quy ướccủa Họ Đồng Hải Phòng
Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2017 | 1:57:07 Chiều

Kính thưa các Qúy vị. Trước khi trình bày toàn văn nội dung bản Dự thảo và cũng để tập trung, định hướng để các Đại biểu tham gia cho ý kiến vào Dự thảo, Tôi xin phép trao đổi trước những vấn đề liên quan đến Quy ước mà chúng tôi cho rằng đây là một trong những văn kiện quan trọng cho một tổ chức mà tổ chức cụ thể ở đây là tổ chức về Dòng Họ Hải Phòng của chúng ta.

I. Trước hết nói về hoàn cảnh

- Như mọi người đã biết, tại Hội nghị Ban liên lạc Họ Đồng Hải Phòng họp ngày 21/5/2017 tại nhà thờ chi Họ Đồng khu vực Tiểu Trà, trong đó có việc phải tập trung làm ngay đó là: Sớm hoàn thành Quy ước tổ chức và hoạt động của Họ Đồng Hải Phòng.

 - Bà Đồng Thị Hồng Hoàn là người đã chủ động khởi thảo Quy ước Ban liên lạc Họ Đồng Hải phòng nhiệm kỳ 2017-2020 và cung cấp một bộ mẫu Tộc ước của một Chi họ, khi tiếp nhận các tài liệu trên, Chúng tôi có nhận lời với bà Hoàn là sẽ tập trung xây dựng Văn kiện này, tham khảo và trao đổi với số mấy thành viên có cùng quan tâm, rồi để hôm nay trình Hội nghị Ban LL lần thứ 3.

Về cácquan điểmxây dựng Dự thảo như sau:

1. Bám sát nội dung Quy ước tổ chức và hoạt động của Họ Đồng Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốccủa Dòng Họ thông qua ngày 26/4/2015 để xây dựng Dự thảoQuy ước tổ chức và hoạt động của Họ Đồng Hải Phòng.

2. Căn cứ tình hình thực tế về địa lý, về dân cư phân bổ và những kết quả hoạt động của Ban liên lạc lâm thời Họ Đồng Hải Phòng đã làm từ tháng 4/2014 cho đến nay.

3.Tiếp thu các trao đổi từ một số thành viên tại các Chi họ mà cụ thể là các ý kiến của các ông Đồng Văn Nam ở Chi họ Đồng Tú Sơn - Kiến thụy, ông Đồng Xuân Thành ở Chi họ Quang Phục - Tiên lãng…

II. Chủ trương xây dựng Dự thảo Quy ước

- Dự thảo hiện xây dựng chúng tôi mới dừng ở mức độ Quy ước, chưa thểxây dựng ngay thành Quy chế hoặc Điều lệ, vì lộ trình này chúng tôi cho rằng: Nếu là Quy chế thì phải thông qua Đại hội Đại biểu và khi nhu cầu đòi hỏi từ các chi Họ và sự đồng thuận cao vềnhững yêu cầu, quy định có tính bắt buộc cần phải thực hiện thì chúng ta mới tínhtới việc xây dựng Điều lệ.

- Dự thảo về mặt tổ chức, hiện chúng tôi mới dừng và tập trung xây dựnglà Ban liên lạc lâm thời, chưa thể là BCH hoặc Hội đồng gia tộc, vì thực tế các chi Họ Đồng tại Hải phòng hiện nay vẫn còn một vài chi Họ chưa được kết nối với Họ Đồng Việt Nam hoặc Họ Đồng Hải phòng vì vậy Ban liên lạc chúng ta vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ tìm hiểu, tuyên truyền để các chi Họ nhận thức, thấy đầy đủ được tính ưu việt để rồi mà tự nguyện tìm đến. Mặt khác Họ Đồng Hải Phòng chúng ta cũng mới đang ở giai đoạn đầu, chưa được củng cố và cũng chưa có những hoạt động thực sự theo đúng như phân cấp của Họ Đồng Việt Nam, cấp của Dòng Họ chúng ta là cấp Tỉnh, cấpThành phố trực thuộc TW; hầu nhưcác Thành viên mang họ Đồng ở Hải Phòng đang hướng về Dòng Họ ở mức hăng hái, nhiệt tình, tự phát, mong muốn được tìm hiểu, mong muốn làm sáng tỏ những điều cá nhân chưa nhận ra, chưa tìm ra...

- Khi xây dựng Quy ước chúng tôi nhận thức là phải phục vụ chung cho Dòng Họ, không xây dựng Quy ước hay Quy chế mà chỉ để quy định cho những hoạt động của Ban liên lạc và Quy ước chỉ có giá trị trong giai đoạn từ nay đến hết 2020, không xây dựng để phục vụ cho một nhiệm kỳ, có như vậy khi kết thúc giai đoạn mới trùng khớp với nhiệm kỳ của Đại hội Họ Đồng Việt Nam.

- Về mặt Tổ chức, trước mắt chúng tôi thiết kế và bố cục Dự thảo sao cho phải theo Quy ước của họ Đồng Việt Nam màchúng ta đều biết rằng: Ở Quy ước Họ Đồng Việt Nam hiện nay mới xây dựng có 2 cấp: Cấp Trung ương là họ Đồng Việt Nam và cấp các cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW, chúng ta chưa đủ điều kiện xây dựng họ Đồng cấp Huyện, cấp Xã hoặc Thôn mà ởđây các Chi họ tại các địa phương trước mắt sẽ hoạt động theo Tộc ước hay Quy chế riêng, giới hạn bởi mọi người Họ Đồng có cùng trực huyết thống,ở đó có thể sẽ có Hội đồng Gia tộc, có Trưởng tộc và các Tiểu ban của chi Họ.

Như vậy Dự thảo sẽ trình Hội nghị sau đây sẽ đáp ứng ngay cho mọi hoạt động của Ban LL và cho Dòng Họ, đồng thời có các nội dung đang mở nhằm đón những thay đổi từ Họ Đồng Việt Nam.

Kính thưa Quý vị. Theo sự phân công của Chủ tọa của Hội nghị, sau đây Tôi xin phép trình bày nội dung Dự thảo Quy ước tổ chức và hoạt động của Họ Đồng Hải Phòng.  

   Các tin khác
   Tin mới
   Bài đọc nhiều nhất
BAN BIÊN TẬP:
Trưởng Ban liên lạc: GS. TS. Trung tướng Đồng Minh Tại
- Nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng
Phó Ban liên lạc TT: PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc
- P. Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an
Tổng thư ký BLL: TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ
- Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Trưởng ban Tuyên truyền: Nhà báo Đồng Mạnh Hùng
- Tổng biên tập Báo tiếng nói Việt Nam
Trưởng Ban tư liệu tộc phả: TS. Đồng Xuân Thành
P. Trưởng ban tư liệu tộc phả: Đồng Thị Hồng Hoàn
Quản trị trang điện tử: Đồng Khánh Toàn
     
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG:
TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ - Tổng thư ký BLL                    Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Địa chỉ: 1401B, Cao ốc M3+M4, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại: 0913.220.939 - 097.4488.399 - Fax: 04.6266 1991
Email: hodongvietnam@gmail.com
Group Dòng họ Đồng Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/Hodongvietnam/
ictgroup.vn