Đại hội Họ Đồng
Báo cáo công tác nhân sự Ban liên lạc lâm thời họ Đồng TP.Hải Phòng
Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2017 | 2:09:45 Chiều
(Kỳ báo cáo Hội nghị Ban Liên lạc họ Đồng TP.HP lần thứ 3)
 

Kính thưa:

Trung tướng Đồng Minh Tại- Trưởng ban LL Họ Đồng Việt Nam

- Thưa các ông: Đồng Minh Sơn- nguyên PCT UBND TP HN- Phó Trưởng BLL họ Đồng Việt Nam

- Ông Đồng Văn Bột- CT HĐQT CT Thép Chính Đại- Phó Trưởng BLL họ Đồng Việt Nam

- TS. Đồng Xuân Thành- Trưởng Ban Tộc phả- Phó Trưởng BLL họ Đồng Việt Nam

 - TS Đổng Xuân Thụ- Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam,Tổng Thư ký BLL họ Đồng Việt Nam

- Các DN Đồng Xuân Thọ, Đồng Quang Thành, Đồng Quang Hải- UVCH BLL HĐVN

- Kính thưa các ông bà trong BCHBLLLT HĐ TP.Hải Phòng

 - Kính thưa các vị CTHĐGT họ Đồng địa phương

 - Các vị trưởng tộc, các vị cao niên, đại diện các mẹ LS, vợ LS, TB; các doanh nhân họ Đồng HP, các vị đại biểu tham dự hội nghị.

 TÔI XIN BÁO CÁO & TRÌNH BÀY TÌNH HÌNH VÀ THỰC TRẠNG NHÂN SỰ BLLLT HỌ ĐỒNG HẢI PHÒNG - Sơ đồ tổ chức theo mô hình của BLL họ Đồng VN Trưởng ban- Phó ban- UVBCH- phụ trách các ban- các HĐGT- các vị tộc trưởng- các thành viên Các ban Tộc phả, Ban Văn hóa Tâm linh, Ban Thông tin tuyên truyền, tài chính, khuyến học- khuyến tài, tổ chức- Thi đua- khánh tiết…; Các tổ chức dòng họ Quận huyện, tiến tới thành lập các CLB doanh nhân, CLB Thanh niên, CLB khuyến học…

- SỐ LƯỢNG & TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Tổng số UVCH: 18; Số UVTT: 5- 8 người

- Gồm trưởng ban và 3- 5 Phó ban phụ trách Tộc phả, truyền thông, tài chính và tổ chức các khánh tiết, hoạt động dòng họ.

- Đây là công việc nhạy cảm, công tác “Vác tù và”, vì thế các chỉ tiêu nhân sự: cần các thành viên dòng họ sự nhiệt tình, năng lực, uy tín, minh bạch, có điều kiện kinh tế. Tiêu chí lựa chọn:

- Từ sự giới thiệu của các Hội đồng gia tộc và các trưởng tộc họ Đồng Tham gia BLLHĐ TP. HP

- Lựa chọn từ cán bộ nhà nước đang công tác, hoặc về hưu có năng lực, là những thành viên hoạt động trong tổ chức xã hội, kinh doanh hoặc đóng góp nhiều hoạt động tích cực, có uy tín với dòng họ Đồng HP và Việt Nam

- Được chọn lọc và thử thách qua các hoạt động dòng họ ở chi họ địa phương và TP Hải phòng.

- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC TRONG VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG BLL HỌ ĐỒNG HP

- Thuận lợi: hoạt động dòng họ đang được nhiều gia đình, tổ chức và xã hội quan tâm.

- Khó khăn: Chưa kết nối hiệu quả với nhiều đối tượng và thành viên tích cực , nên chưa thu hút được đông đảo giới trẻ, những thành viên quan tâm thường cao tuổi, về hưu, sẽ bị hạn chế về tài chính và sức khỏe.

GIẢI PHÁP

- Hoàn thiện công tác nhân sự và tổ chức hoạt động hiệu quả để thu hút được nhiều thành viên tích cực Họ Đồng tham gia

- Đẩy mạnh công tác vận đông và kết nối doanh nghiệp tích cực họ Đồng tham gia công tác dòng họ

- Tiến hành tổ chức, sắp xếp lại tổ chức BLL lâm thời họ Đồng TP. HP

- Chú trọng bồi dưỡng, khuyến khích và phát triển các thành viên trẻ - Có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời, khuyến khích và tác động tích cực với những thành viên tham gia hoạt động hiệu quả ở các chi họ ở HP, BLLHĐHP và toàn quốc.

Hải Phòng, ngày 17/6/2017

T.M BLL VN và HP

Người lập: Đồng Thị Hồng Hoàn

   Các tin khác
   Tin mới
   Bài đọc nhiều nhất
BAN BIÊN TẬP:
Trưởng Ban liên lạc: GS. TS. Trung tướng Đồng Minh Tại
- Nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng
Phó Ban liên lạc TT: PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc
- P. Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an
Tổng thư ký BLL: TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ
- Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Trưởng ban Tuyên truyền: Nhà báo Đồng Mạnh Hùng
- Tổng biên tập Báo tiếng nói Việt Nam
Trưởng Ban tư liệu tộc phả: TS. Đồng Xuân Thành
P. Trưởng ban tư liệu tộc phả: Đồng Thị Hồng Hoàn
Quản trị trang điện tử: Đồng Khánh Toàn
     
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG:
TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ - Tổng thư ký BLL                    Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Địa chỉ: 1401B, Cao ốc M3+M4, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại: 0913.220.939 - 097.4488.399 - Fax: 04.6266 1991
Email: hodongvietnam@gmail.com
Group Dòng họ Đồng Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/Hodongvietnam/
ictgroup.vn