Đại hội Họ Đồng
Báo cáo hoạt động của Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh
Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 11:05:48 Sáng

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH 2015 - 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM KỲ 2019 - 2024

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH 2015 - 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NHIỆM KỲ 2019 - 2024

PHẦN I:
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH GIAI ĐOẠN 2015 -2019
 
1. Đặc điểm tình hình
Nghệ Tĩnh với biểu tượng Núi Hồng sông Lam, là mảnh đất có bề dày lịch sử, văn hóa xã hội lâu đời, Nghệ Tĩnh danh xưng đã đi vào lịch sử của dân tộc với tên đất, tên người gắn liền với hành trình vĩ đại dựng nước và giữ nước của các thế hệ con người Việt Nam. Trong đó có sự đóng góp của gần 2000 người con mang dòng máu họ Đồng đang sinh sống trên 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong và ngoài nước (gần 1600 đinh đang sinh sống tại quê nhà). Chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với các họ khác trong 2 tỉnh. Theo thống kê chưa đầy đủ Họ Đồng Nghệ - Tĩnh tập trung chủ yếu tại các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ - Hà Tĩnh. Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Yên Thành, TX Cửa Lò, Diễn Châu, Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An. Các vùng khác chưa có điều kiện khảo sát và thống kê. Hiện tại đã thống kê được 21 nhà thờ cụ thể là:  Huyện Đức Thọ có 05 nhà thơ gồm: 01 Nhà thờ ở xã Đức Châu; 01 nhà thờ ở xã Đức Lập, 02 nhà thờ ở xã Thái Yên, 01 nhà thờ ở Vân Chàng (xã Đức Thuận);  Huyện Thạch Hà có 02 nhà thờ gồm: 01 nhà thờ đại đồng tộc và 01 nhà thờ Tướng Đồng Văn Năng, xã Thạch Khê; Huyện Can Lộc gồm có 04 nhà thờ: 01 nhà thờ ở xã Tiến Lộc; 02 nhà thờ ở Thuận Lộc, 01 nhà thờ ở Kim Lộc;  Huyện Tân Kỳ có 1 nhà thờ từ nhánh Đức Châu, Đức Thọ lên; Huyện Quỳnh Lưu có 2 nhà thờ ở xã Sơn Hải; Huyện Diễn Châu có 1 nhà thờ ở Diễn Phú; Huyện Yên Thành có 5 nhà thờ gồm: 02 nhà thờ ở Làng Văn Trai Long Thành, 01 nhà thờ ở Quang Thành, 02 nhà thờ ở Đô Thành; TX Cửa Lò có 1 nhà thờ ở thị xã Cửa Lò...
Liệt sĩ Thương binh & Bệnh binh Mẹ VNAH Khoa bảng/ danh nhân, tướng lĩnh,… Thạc sỹ Sỹ quan cấp tá Sỹ quan cấp úy Được tặng số lượng Huân chương, danh hiệu ƯU TÚ, Bằng khen của TTg hoặc hơn
44 47 2 1 Giáo sư, 4 Tiến sỹ 16 14 9 15
 
2. Hoạt động của BLL họ Đồng Nghệ Tĩnh
Hoạt động của BLL họ đồng Nghệ Tĩnh có thể được chia thành 2 giai đoạn như sau:
Giai đoạn I: Hoạt động của Ban liên lạc họ Đồng Nghệ An từ tháng 8/2015 đến tháng 5/2019.
- Tháng 6/2015 sau khi dự đại hội họ Đồng Việt Nam lần thứ nhất tại Hà Nội thì tháng 8/2015 Họ Đồng ở Văn Trai - Long Thành tổ chức tế tổ và theo đề xuất của 2 chi họ ở Quỳnh Hải nhân dịp này đã mời các chi ở Diễn Hùng, Diễn Thọ về dự lễ tế và tiến hành đại hội họ Đồng Nghệ An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ra 6 thành viên BLL đó là: (Ông Đồng Văn Thái; Ông Đồng Như Nguyên; Ông Đồng Văn Hùng; Ông Đồng Văn Kim; Ông Đồng Văn Khang và Ông Đồng Văn Thi).
- Từ 2015 đến tháng 5/2019 (Khi chưa thành lập BLL Họ đồng Nghệ Tĩnh), các hoạt động của BLL Họ Đồng Nghệ An chủ yếu tham dự các lần gặp mặt do họ Đồng Việt Nam tổ chức cầu siêu vào ngày mồng một tháng ba âm lịch hàng năm. Tại các địa điểm như: Chùa Linh Thông - Hà Nội; Chùa Phúc Thắng Hải Dương; Chùa Tú Đôi Hải Phòng; Đền Trình Chùa Hương và dự đại hội Họ đồng của một số tỉnh, thành....
- Về công tác khuyến học: Chủ yếu thành lập quỹ khuyến học ở các chi họ, nên chỉ mới phần nào động viên được con cháu cố gắng học tập bằng cách trao giấy khen của họ và quà cho các cháu có thành tích trong học tập như: Thi đậu đại học, cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ...
- BLL họ Đồng Nghệ An: Cố gắng tham gia vào các hoạt động của họ Đồng Việt Nam và cũng tuyên truyền vận động con em tham dự các kỳ hoạt động của họ Đồng Việt Nam nhằm lan toả và kết nối họ đồng trong tỉnh, đi đầu vẫn là 2 chi họ ở Quỳnh Lưu.
Phải đánh phải nói rằng BLL họ Đồng Nghệ An, tuy có thành lập và thành lập rất sớm (Năm 2015), nhưng hoạt động của Ban liên lạc trong thời gian vừa qua chưa đạ được như mong muốn của mọi người trong dong họ.
Giai đoạn II: Hoạt động của BLL lâm thời họ Đồng Nghệ Tĩnh, từ tháng 5/2019 đến nay.
 - Xuất phát từ sự kiện dự lễ cầu siêu năm 2019, tại Chùa Hương do BLL họ Đồng Việt Nam tổ chức.
 - Đoàn họ Đồng Nghệ An và đoàn họ Đồng Hà Tĩnh, cùng tổ chức đi dự lễ cầu siêu tại Chùa Hương Hà Nội đã giao lưu với họ Đồng Quảng Bình, họ Đồng Quảng Ngãi.
 - Cũng sau chuyến đi này thì vào ngày 27/4/2019 tại nhà ông Đồng Phúc Căn trưởng Chi họ Đồng thuộc Nhà thờ họ Đồng xã Thái Yên đã tổ chức gặp mặt con, cháu trong dòng họ cùng với một số anh em trong Ban LL họ Đồng Nghệ An đã đưa ra ý tưởng thành lập BLL lâm thời tỉnh Hà Tĩnh và vào ngày 06/5/2019 những người tâm huyết của họ Đồng tỉnh Hà Tĩnh và BLL họ Đồng Nghệ An thống nhất thành lập BLL họ Đồng Nghệ Tĩnh. Sau đó đoàn đi dâng hương tại nhà thờ Tổ xã Thạch Khê, nhà thờ Tướng Đồng Văn Năng; nhà thờ xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc. Ngày 11 và 12/5/2019, họ đồng Nghệ An và họ đồng Hà Tĩnh tiếp tục giao lưu nhân sự kiện GS. TS Đồng Xuân Thọ, khánh thành Khu di tích nhà thờ họ Đồng Xuân tại xã Đức Châu, huyện Đức Thọ, có sự hiện diện của Đoàn BLL Họ Đồng Việt Nam và đã ra mắt BLL lâm thời họ đồng Nghệ Tĩnh, có Chủ tịch danh dự, có trưởng ban phó ban tất cả gồm 21 thành viên. BLL lâm thời đã họp, phân công nhiệm vụ thực hiện các công việc như: Kết nối, lan toả, công tác đền ơn đáp nghĩa, khảo sát các nhà thờ,... Thăm hỏi những người bị bệnh hiểm nghèo, dâng hương tại các nhà thờ, tri ân gia đình thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7/2019; BLL đã tổ chức thăm chị Nguyễn Thị Sĩ - Vợ anh Đồng Văn Bình ở Tiến Lộc bị bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đồng thời kêu gọi anh em trong dòng tộc chung tay chia sẻ giúp đỡ, đã huy động được gần 10 triệu đồng. Ngày 23 và 24/6/2019 GS. TS Đồng Xuân Thọ chủ trì cùng với một số thành viên trong BLL lâm thời đi thăm và dâng hương cho 17 nhà thờ, tri ân cho 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 84 gia đình thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7/2019; Thắp hương tại mộ phần của Hòa Thượng Thích Thiện Chân Đồng Đăng Châu tại chùa Long Đàm - thị xã Hồng Lĩnh. Chuyến đi đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong dòng tộc, tạo tiền đề cho hoạt động của họ Đồng Nghệ - Tĩnh trong thời gian tới. Ngày 07/7/2019 tại thành phố Vinh đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất BLL lâm thời họ Đồng Nghệ - Tĩnh, nhằm đánh giá lại các hoạt động và đề ra công tác chuẩn bị đại hội đại biểu họ Đồng Nghệ - Tĩnh lần thứ I.
Ngoài ra BLL lâm thời còn tiếp tục tham gia các hoạt động như: Ngày 19/7/2019 BLL lâm thời họ Đồng Nghệ - Tĩnh đến nhà thờ họ Đồng, Đức Châu để tri ân cho 8 gia đình thương binh liệt sỹ; Ngày 20/7/2019 đến dâng hương tại nhà thờ và tri ân cho 9 gia đình thương binh liệt sỹ tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Ngày 22/7/2019 đến dự lễ yên vị tại nhà thờ họ Đồng ở xã Đức Châu, Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Ngày 10/8/2019 đến dâng hương nhân ngày giổ tướng Đồng Văn Năng, ở thôn Thanh Cao, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Ngày 16/8/2019 dâng hương tại nhà thờ Đại tôn xóm Văn Trai, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ban liên lạc lâm thời họ Đồng Nghệ Tĩnh đã tập hợp được các thành viên tích cực của các chi nhánh họ ở các huyện, thành phố trong 2 tỉnh; Đã lập được trang thông tin điện tử: hodongnghetinh.jweb.vn nhằm kịp thời truyền tải mọi hoạt động của họ Đồng Nghệ Tĩnh.
 Tuy hoạt động của BLL lâm thời Nghệ Tĩnh, diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của BLL họ Đồng Việt Nam, sự chỉ đạo sâu sát của giáo sư, tiến sỹ Đồng Xuân Thọ; sự đoàn kết, năng nổ của các thành viên trong BLL, nên Họ Đồng Nghệ Tĩnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đó là đã phần nào có lòng tin, có sự lan toả ... đã tạo tiền đề bước đầu cho BLL hoạt động và cho toàn thể anh em trong dòng họ Đồng Nghệ Tĩnh GẮN BÓ - ĐOÀN KẾT-LAN TOẢ - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG.


PHẦN II:
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Phát huy những kết quả đã đạt được, BLL lâm thời họ Đồng Nghệ Tĩnh tiếp tục xây dựng và định hướng một số hoạt động, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
1. Kiện toàn tổ chức từ BLL đến các khu vực huyện, vùng, chi nhánh, nhà thờ theo phương châm gọn, nhẹ, hiệu quả;
2. Xác định vấn đề kết nối, lan toả của con em họ Đồng ở quê và con em họ Đồng đang công tác, sinh sống xa quê hương là vấn đề trọng tâm, thường xuyên và liên tục;
3. Thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi những cá nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cũng viếng những thường hợp qua đời và tổ chức dự cúng tế tại các nhà thờ;
4. Tiến tới thành lập Câu lạc bộ doanh nhân, không ngoài mục đích giúp nhau trong làm ăn, tạo cho nhau trong cuộc sống và phát tâm gây quỹ cho BLL hoạt động;
5. Tiếp tục nghiên cứu, xác minh, chắp nối gia phả giúp các chi nhánh, nhà thờ, con em tìm ra cội nguồn và gìn giữ cội nguồn một cách chính xác và dài lâu;
6. Hàng năm cùng với các chi nhánh tổ chức tốt đoàn đi tham dự Lễ cầu quốc thái dân an, cầu siêu, tưởng niệm do BLL họ Đồng Việt Nam tổ chức và gặp mặt giao lưu họ Đồng Việt Nam tại các địa phương trong cả nước;
7. Từng bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, tinh thần và mọi điều kiện khác để có thể được đăng cai đại lễ cầu siêu trên mảnh đất Xứ Nghệ khi có yêu cầu của BLL họ Đồng Việt Nam;
8. Triển khai việc gây quỹ hoạt động của BLL trên cơ sở tự nguyện, phát tâm của các mạnh thường quân và doanh nhân thành đạt.
 Trên đây là báo cáo về những hoạt động của ban liên lạc họ Đồng Nghệ An và BLL lâm thời họ Đồng Nghệ Tĩnh trong thời gian qua cũng như những định hướng hoạt động trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng trong tương trong thời gian tới Họ Đồng Nghệ Tĩnh sẽ GẮN BÓ - ĐOÀN KẾT - LAN TOẢ - PHÁT TRIỂN - THÀNH CÔNG nhờ sự tham gia, ủng hộ, nhiệt huyết của đông đảo bà con, anh em xa gần trong dòng họ Đồng Nghệ Tĩnh và họ Đồng Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn./.

BLL LÂM THỜI HỌ ĐỒNG NGHỆ TĨNH

   Các tin khác
   Tin mới
   Bài đọc nhiều nhất
BAN BIÊN TẬP:
Trưởng Ban liên lạc: GS. TS. Trung tướng Đồng Minh Tại
- Nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng
Phó Ban liên lạc TT: PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc
- P. Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an
Tổng thư ký BLL: TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ
- Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Trưởng ban Tuyên truyền: Nhà báo Đồng Mạnh Hùng
- Tổng biên tập Báo tiếng nói Việt Nam
Trưởng Ban tư liệu tộc phả: TS. Đồng Xuân Thành
P. Trưởng ban tư liệu tộc phả: Đồng Thị Hồng Hoàn
Quản trị trang điện tử: Đồng Khánh Toàn
     
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG:
TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ - Tổng thư ký BLL                    Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Địa chỉ: 1401B, Cao ốc M3+M4, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại: 0913.220.939 - 097.4488.399 - Fax: 04.6266 1991
Email: hodongvietnam@gmail.com
Group Dòng họ Đồng Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/Hodongvietnam/
ictgroup.vn