Tư liệu nghiên cứu
Qui trình xây dựng phả
Cập nhật: Thứ ba, 23/8/2016 | 2:02:35 Chiều

Qui trình dựng phả là một chuỗi các công việc theo một trình tự nhất định để hoàn thành các nội dung của một bộ Gia phả. Cần nêu được các mục đích và yêu cầu của Gia phả. Đây là tập hợp kiến thức, trí tuệ và kinh nghiệm của các thành viên tham gia

 

Để có một cuốn Gia phả hoàn chỉnh, cần 8 công đoạn liên kết nhau:

1/. Tiếp xúc ban đầu: Các yêu cầu của gia đình, những tư liệu gia phả mà gia đình đã có.
2/. Lập kế hoạch: Trên cơ sở các thông tin, tài liêu đã có để lập kế hoạch viết, thống nhất với gia đình ( chi họ ) những vấn đề quan trọng.
3/. Thu thập và xử lý các tư liệu: Dịch gia phả chữ Hán, Nôm ( nếu có); Điền dã: các mồ mả, từ đường, thông tin ở địa phương; Tra cứu tư liệu ở thư viện, Internet, địa bạ, địa chí…Xử lý tư liệu, đối chiếu, xác minh, đúc kết tài liệu…
4/. Khởi thảo viết : Đây là khung chính của Gia phả, gồm: Phả hệ; Phả đồ, Ngoại phả; Phụ khảo; Phả ký; Lời tựa; Danh sách các tài liệu tham khảo; In lần thứ nhất.
5/. Họ tộc thông qua Gia phả.
Gửi bản in cho các thành viên trong họ, lấy các ý kiến tham góp, điều chỉnh, bổ sung khi đã thống nhất các ý kiến.
6/. Hoàn chỉnh Gia phả; kiểm tra, rà soát, biên tập và in lần 2. Ban biên tập duyệt bản thảo và thống nhất lần cuối.
7/. Xuất bản Gia phả. Sau xuất bản, cần hiệu đính, kiểm tra các thiếu xót nếu có.
8/. Công bố Gia phả..

Theo Tuấn Anh/Trinhtoc.com

   Các tin khác
   Tin mới
   Bài đọc nhiều nhất
BAN BIÊN TẬP:
Trưởng Ban liên lạc: GS. TS. Trung tướng Đồng Minh Tại
- Nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần - Bộ Quốc phòng
Phó Ban liên lạc TT: PGS.TS. Trung tướng Đồng Đại Lộc
- P. Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an
Tổng thư ký BLL: TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ
- Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Trưởng ban Tuyên truyền: Nhà báo Đồng Mạnh Hùng
- Tổng biên tập Báo tiếng nói Việt Nam
Trưởng Ban tư liệu tộc phả: TS. Đồng Xuân Thành
P. Trưởng ban tư liệu tộc phả: Đồng Thị Hồng Hoàn
Quản trị trang điện tử: Đồng Khánh Toàn
     
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG:
TS. Nhà báo Đồng Xuân Thụ - Tổng thư ký BLL                    Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam
Địa chỉ: 1401B, Cao ốc M3+M4, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại: 0913.220.939 - 097.4488.399 - Fax: 04.6266 1991
Email: hodongvietnam@gmail.com
Group Dòng họ Đồng Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/Hodongvietnam/
ictgroup.vn