hodong.vn

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

loi-ban-bien-tap

LỜI BAN BIÊN TẬP

Lời giới thiệu - 9 năm trước

Thưa toàn thể bà con họ Đồng Việt Nam kính mến! Sau một thời gian thử nghiệm,bắt đầu kể từ hôm nay 02/5/2015, Trang thông điện tử họ Đồng Việt Nam phiên bản mới www.hodong.vn chính thức ra mắt dòng họ.

Xem thêm