Ban Liên lạc họ Đồng Việt Nam trân trọng giới thiệu Bản tin họ Đồng Chí Linh (Hải Dương) số 5, xuất bản tháng 1/2024. Bản tin số 5 tổng hợp các hoạt động của BLL và bà con họ Đồng Chí Linh năm 2023.

 

Xem tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1eMpVKMhFIDIQl0fSLeC1hLTUg-HpXkXJ/view