Danh sách bà con Họ Đồng Việt Nam gửi tiền giúp đỡ gia đình cháu Đồng Thị Hường (mất ở Nhật Bản)  Quê quán: xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Phát động từ 9:00 ngày 29/08 – 12:00 ngày 31/08/2019)

 1.GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại, Trưởng BLL Họ Đồng Việt Nam:    1.000.000 đồng 
                                        
2.PGS.TS.Trung tướng Đồng Đại Lộc, P.Trưởng ban TT BLL Họ Đồng VN 1.000.000 đồng

3.Ông Đồng Văn Bột, Phó trưởng  BLL Họ Đồng Việt Nam:  2.000.000 đồng

4.TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng thư ký  BLL Họ Đồng Việt Nam:         2.000.000 đồng

5.Ông Đồng Văn Chánh, Phó BLL họ Đồng  TP Hồ Chí Minh:                  1.000.000 đồng

6.Ông Đồng Đăng Thể, Trưởng  BLL Họ Đồng TP Hồ Chí Minh:            300.000 đồng

7.Ông Đồng Hoài Dương,  Phó trưởng BLL Họ Đồng Việt Nam: 500.000 đồng

8. Ông Đồng Xuân Chiến, BLL họ Đồng TP.Hải Phòng: 500.000 đồng

9. Bà Đồng Thị Hồng Hoàn, Phó trưởng BLL Họ Đồng Hải Phòng: 500.000 đồng

10. Ông Đồng Xuân Lợi, Phó trưởng BLL Họ Đồng Việt Nam: 500.000 đồng

11. Đại tá Đồng Xuân Cần, Trưởng BLL Họ Đồng TP.Hải Phòng:               500.000 đồng

12.Ông Đồng Văn Hải, Nhánh Họ Đồng Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng: 500.000 đồng

13. Ông Đồng Xuân Thắng, Nhánh Họ Đồng Tân Phong, Hải Phòng:           500.000 đồng

14. Ông Đồng Quang Hải, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Họ Đồng TP.Hà Nội: 2.000.000 đồng

15. Ông Đồng Đức Hào, Nhánh Họ Đồng Tứ Kỳ, Hải Dương: 500.000 đồng

16.Ông Đồng Xuân Quảng, Nhánh Họ Đồng Hoa Động, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng: 200.000 đồng

17. Ông Đồng Quang Anh, Nhánh Họ Đồng Liên Hòa, Kim Thành, Hải Dương:  500.000 đồng

18. Ông Đồng Tuấn, Học viện Chính trị Quân sự, Bộ Quốc phòng:         300.000 đòng

19. Ông Đồng Quang Thành, Uỷ viên BLL Họ Đồng Việt Nam: 1.000.000 đồng

20. Ông Đồng Xuân Du, CLB doanh nhân họ Đồng Việt Nam:               1.000.000 đồng                                                       

21. Ông Đồng Xuân Hòa:

500.000 đồng                                                       

22. Nhánh Họ Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng: 300.000 đồng

23.Ông Đồng Văn Hạnh, TP Hồ Chí Minh: 500.000 đồng

24. Ông Đồng Quang Chính, Thư ký BLL họ Đồng TP Hồ Chí Minh:             1.000.000 đồng

25. Ông Đồng Văn Hùng, Họ Đồng Hải Dương: 500.000 đồng

26. Ông Đồng Minh Ích, Phó Trưởng BLL Họ Đồng Việt Nam:                    500.000 đồng

27. Bà Đồng Thị Bang: 300.000 đồng

28. Ông Đồng Văn Ngữ: 500.000 đồng

29.Ông Đồng Thế Anh, Đại Từ, Thái Nguyên:  500.000 đồng

30.Ông Đồng Văn Hướng, Uỷ viên BLL Họ Đồng Việt Nam:            1.000.000 đồng

31. TS. Đồng Trung Chính, Uỷ viên BLL Họ Đồng Việt Nam:                    500.000 đồng

32. Đại đức Thích Chân Thường, Chùa Linh Xuân, Hải Phòng: 1.000.000 đồng

33.Ông Đồng Việt Sơn, Uỷ viên BLL Họ Đồng Việt Nam:                    1.000.000 đồng

34. Bà Đồng Thị Minh Lệ, Nhánh họ Đồng, Thiết Úng,Vân Hà, Đông Anh HN: 1.000.000 đồng                                                                       

35. GS.TS.Thiếu tướng Đồng Khắc Hưng, Phó Trưởng  BLL Họ Đồng Việt Nam:  500.000 đồng

36.Ông Đồng Tuấn, CLB Doanh nhân Họ Đồng TP. HN:                           500.000 đồng

37.Ông Đồng Xuân Thọ, Thư ký CLB Doanh nhân Họ Đồng TP.Hà Nội:      1.000.000 đồng

38. Ông Đồng Văn Sự, Uỷ viên BLL Họ Đồng Việt Nam:                            500.000.đồng

39.Ông Đồng Văn Minh, Nhánh Họ Đồng Chùa Hương, Hà Nội:                 500.000 đồng

40.Ông Đồng Văn Hưng, Nhánh Họ Đồng Chùa Hương, Hà Nội:                  500.000 đồng

41. Ông Đồng Văn Tùng, Ban Quản lý di tích Chùa Hương (Nhánh Họ Đồng Chùa Hương):500.000 đồng

42. Hội đồng Gia tộc Họ Đồng KV Chùa Hương:                                  1.000.000.đồng

43. Bà Đồng Thị Tuyết Anh:  2.000.000 đồng

44. Ông Đồng Xuân Phương:  200.000 đồng

45. Bà Đồng Kim Thanh: 500.000 đồng

46. Bà Đồng Thị Mỹ Lệ:300.000 đồng

47. Ông Đồng Khắc Vững, CLB Doanh nhân họ Đồng TP.Hà Nội:             1.000.000 đồng

48. Ông Đồng Văn Chi:   500.000 đồng

49. Ông Đồng Đức Thành, Nhánh họ Đồng ở xã  Phú Minh, Sóc Sơn, HN:   500.000 đồng

50. Ông Đồng Tấn Linh, Công an Quảng Ngãi (Nhánh họ Đồng Quảng Ngãi):  500.000 đồng

51. Ông Đồng Đạo Hiếu. Nhánh họ Đồng Cổ Loa,Đông Anh (Nhật Bản):
1.000.000 đồng

52. Ông Đồng Công Bằng, UV BLL họ Đồng TP.HCM:
500.000 đồng

53. Không ghi tên: 200.000 đồng

54.Không ghi tên: 200.000 đồng

55. Không ghi tên: 500.000 đồng

Tổng số: 38.300.000 đồng.
(Ba mươi tám triệu ba trăm ngàn đồng chẵn)

Trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bà con trong dòng tộc họ Đồng Việt Nam.

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2019

Phó trưởng BLL họ Đồng Việt Nam
(Phụ trách tài chính)
Đồng Văn Bột