Lịch sử hình thành: Do chiến tranh kéo dài, con cháu chưa quan tâm, chỉ nghe ông bà truyền miệng lại, nguồn gốc ông bà về lập nghiệp tại 2 xã Trường Long và Trường Thành gồm 3 chị em: Bà Đồng Thị Tuyết - Sinh 1815 - đến nay chưa rõ mồ mả; Ông Đồng Sinh Lợi, sinh năm 1820 (đã mất), sinh ra ba người con gái, mồ mả tìm được tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Họ Đồng Phong Điền đang điều đình với chủ đất, xin đem hài cốt về chôn tại khu lăng mộ họ Đồng xã Trường Long nhưng chủ đất chưa đồng ý; Ông Đồng Quang Hưng (1823-28/7/1883), ông Hưng sinh ra 2 người con gái, có chồng chưa tìm ra mồ mả và 5 người con trai.


Riêng họ Đồng huyện Phong Điền có 2 cụ tổ là: Cụ tổ Đồng Sinh Lợi, sinh ra 3 con gái. Cụ Đồng Quang Hưng sinh ra 2 gái và 5 trai gồm (Đồng Văn Đấu, Đồng Văn Diền, Đồng Văn Giác, Đồng Văn Huế, Đồng Văn Nho).


Nay đã tìm được mồ mả, từng nhánh họ con cháu lấy cốt về chôn cất hoàn chỉnh tốt đẹp.

Họ Đồng huyện Phong Điền có khu lăng mộ tại xã Trường Long rộng 2.000 m2 chôn cất ông Tổ Đồng Quang Hưng, đang xin chủ đất để cải táng hài cốt ông Đồng Sinh Lợi về chôn cất tại khu lăng mộ.


Sự phát triển dòng họ Đồng ở Phong Điền: Tổng số có 5 Chi, tính đến năm 2020 có 7 đời, với 200 suất đinh.

Việc thờ cúng tổ tiên: Chỉ có ngày giỗ họ Đồng Cần Thơ vào ngày mùng 5 Tết Âm lịch hàng năm, gọi là cúng hội. Ngày giỗ cụ Tổ 28/7 Âm lịch hàng năm của ông bà do ông Đồng Việt Hải cúng.


Hiện nay, họ Đồng huyện Phong Điền chưa có nhà thờ họ, hằng năm cúng giỗ họ Đồng tại khu lăng mộ họ Đồng tại xã Trường Long hoặc nhà ông Đồng Việt Hải tại Cần Thơ vào ngày mùng 5 tết hằng năm. Gia phả cũng mới lập được đến đời thứ 4.


Đồng Việt Hải