Trên đại bàn xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là 1 xã có đông người họ Đồng sinh sống trên địa bàn theo thống kê chưa đầy đủ có trên 600 hộ chiếm 65% số hộ trên địa bàn toàn xã.

Người họ Đồng nơi đây luôn đoàn kết chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các hương ước, quy ước của đại phương Về kinh tế: Họ Đồng xã Bá Xuyên mức thu nhập còn thấp, ước tính mức thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/người/năm.

Về trình độ nhận thức học vị cao nhất: Thạc sỹ Quân hàm cao nhất trong quân đội: Trung tá Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp đặc biệt là thị xã Sông Công đã thu hút đầu tư xây dựng các khu công nghiệp do vậy cơ cấu lao động chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo công ăn việc làm cho người lao động do đó thu nhập tăng lên đáng kể, so với các năm trước đời sống của các hộ gia đình được cải thiện, có điều kiện để đầu tư cho con em tham gia học tập tốt hơn, tỷ lệ đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng nhiều.

Xuất phát từ đó các cành họ Đồng trên địa bàn xã Bá Xuyên đã đi tìm kiếm xây dựng gia phả của cành mình mục đích tìm lại cội nguồn của mình xuất phát từ đâu và đến nay là bao đời và bao nhiêu người.

Hàng năm các cành đều tổ chức họp họ của cành mình để xây dựng bổ sung vào nội quy, quy chế hoạt động của dòng họ cụ thể đó là:

-Giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, lúc khó khăn hoạn nạn

-Tổ chức tham hỏi lúc ốm đau, bệnh tật và lúc qua đời

-Tổ chức chúc mừng thọ cho người cao tuổi

-Tổ chức khuyến học, khuyến tài, tặng quà giúp đỡ động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên kịp thời các cháu học giỏi các cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao học đồng thời làm cơ sở để giáo dục cho các thế hệ trẻ sau này.

Sau 20 năm thực hiện, họ Đồng xã Bá Xuyên đã đi vào nề nếp và các hộ gia đình đều đồng tình ủng hộ, hiện nay họ Đồng các cành hoạt động đều đem lại hiệu quả cao. Trong quá trình tìm kiếm và lập gia phả của các cành trên địa bàn xã Bá Xuyên cũng gặp không ít khó khăn.

Họ Đồng ở Bá Xuyên mong muốn Ban lien lạc xây dựng nội quy, quy chế, điều lệ hoạt động của dòng họ đồng thời tổ chức quán triệt triển khai đến tất cả dòng tộc họ Đồng trên toàn quốc tạo nên sự đồng thuận trở thành một khối thống nhất cùng các dòng họ khác trên đất nước Việt Nam. Thực hiện tốt việc chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Họ Đồng xã Bá Xuyên sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế điều lệ hoạt động của dòng họ cũng như mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, xây dựng họ Đồng xã Bá Xuyên ngày càng bền chặt, kinh tế của họ ngày càng phát triển.

Đồng Đức Oánh

BLL lâm thời họ Đồng xã Bá Xuyên

ĐT: 01686935795