Theo tài liệu, Cụ Tổ họ Đồng ở Kênh Giang là Đồng Công Tự, sinh ra cụ Đồng Huyền Lâm, cụ Đồng Huyền Lâm sinh ra cụ Đồng Phúc Hảo, cụ Đồng Phúc Hảo sinh ra cụ Đồng Phúc Linh, cụ Đồng Phúc Linh sinh ra cụ Đồng Phúc Hoằng, cụ Phúc Hoằng sinh ra cụ Đồng Phúc Tàng, cụ Đồng Phúc Tàng sinh ra cụ Đồng Phúc Hồng.

Đến đời Cụ Đồng Phúc Hồng từ huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương về xứ huyện Thủy Đường (nay là huyện Thuỷ Nguyên), xã Trại Kênh (nay là xã Kênh Giang) lập nghiệp và là người khai sinh ra dòng họ Đồng thôn Trại Kênh, xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng.


Dòng họ Đồng thôn Trại Kênh có tổng 5 chi, với 14 đời (tính đến năm 2020), 120 suất đinh.

Ngày giỗ cụ Thượng tổ, ông, bà: Được tổ chức vào ngày Thanh minh hàng năm

Việc thờ cúng của dòng họ được tổ chức tại nhà Từ đường mới xây dựng, do gia đình cụ Đồng Văn Khang hiến đất và ông Đông văn Thái (là con trai cụ Khang) đã vận động, kêu gọi con cháu công đức, quy hoach xây dựng mới vào năm 2018.


Tháng 3/2020 họ Đồng Kênh Giang đã tổ chức họp và bầu ra BLL phụ trách xây dựng nhà thờ quyết định ngày 21/3/2020, khởi công xây dựng với số quỹ hiện có, chỉ có vẻn vẹn là 34 triệu đồng. Nhưng với tâm huyết của tất cả trai gái dâu rể và mọi người ủng hộ kinh phí, công sức cùng với sự quan tâm động viên kịp thời của BLL họ Đồng Hải phòng. Chỉ trong vòng 7 tháng khẩn trương, nỗ lực thi công toàn bộ công trình đã hoàn thiện được 90%. Nhà thờ đã được Khánh thành vào ngày 4/10/2020 trước niềm vui, vỡ oà của cả dòng họ.


Từ đường dòng họ ở vị trí đẹp trên quả đồi, hướng Tây Nam, diện tích là 300m2. Xây mới toàn phần. kiểu kiến trúc xây dựng, trang trí, hoạ văn, theo lối cổ. Nhà thờ đã hoàn chỉnh, kể cả các công trình phụ trợ, văn bia, đại tự, câu đối, hương án…

Họ Đồng Kênh Giang đã có văn khấn, văn tế ngày giỗ tổ và hoạt động theo mô hình Hội đồng Gia tộc, đã thành lập và duy trì hoạt động của Ban khuyến học, khuyến tài để khuyến khích con cháu học hành đỗ đạt…


Ban gia tộc tổ chức Lễ Chạp họ thường niên để tri ân công đức Tiên tổ và cũng là ngày gặp gỡ các trai đinh trong họ vào ngày 06 tháng 11 âm lịch.

Trong thời kỳ nhà nước phong kiến, dòng họ có cụ Đồng Phúc Tàng, sinh năm Đinh Mùi, mất ngày 14/10 năm Bính Thìn. Cụ đỗ tú tài làm chức Phó sứ sở.

Ngày nay, có một số con em thành đạt như: Ông Đồng Văn Thái, sinh năm 1960. Thượng tá công an; Đại tá, Thạc sĩ Đồng Minh Tâm, sinh năm 1963, nguyên là cán bộ công tác tại Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang. Dòng họ có 2 Liệt sĩ, 1 thương binh (Đồng Văn Sừ, Sinh năm 1947, hi sinh tại chiến trường miền Nam; Đồng Văn Tâm, sinh năm 1963, hi sinh tại chiến trường miền Nam).


Ngoài ra, còn có cụ Đồng Văn Khang, là thương binh thời kỳ chống Pháp, đã phát tâm công đức 300m2 đất để dòng họ xây dựng nhà thờ.


Ông Đồng Văn Thái

HĐGT