Họ Đồng ở thôn Phù Xá Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Kể từ khi Thủy tổ Đồng Công Tự Phúc An (Chính thất Hiệu Từ Ái), về đây sinh cơ lập nghiệp, vẫn còn nguyên gia phả và mộ chí.

Đến nay, trải qua 13 đời dòng họ và đang tồn tại trong ngũ đại Đồng tộc là đời thứ 9 đến đời thứ 13. Đời thứ 9 còn 1 cụ. Đời thứ 13 có 6 cháu. Tính đến 01/01/2024, họ Đồng ở xã Phú Minh có 151 suất đinh. Trước đây, ngành nghề của người dân ở đây chủ yếu là làm ruộng. Những năm 1970, đàn ông gần như 100% lấy nghề thợ nề để sinh sống.

Họ Đồng ở Phù Xá Đông có 4 người con là Liệt sĩ chống Mỹ; 4 người là bệnh binh, nhiễm chất độc da cam. Có những người con trưởng thành trong binh nghiệp như: Đại tá Đồng Văn Ảnh, 3 sĩ quan cấp úy trong quân đội và 1 sĩ quan an ninh.

Sau khi đất nước được giải phóng, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách phát triển kinh tế, hòa chung trong niềm vui đó, đời sống của người dân trong họ có nhiều đổi thay, nhiều con em của họ biết vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành doanh nghiệp lớn. Tiêu biểu như: Doanh nhân Đồng Văn Cương, Đồng Văn Sơn. Công ty thu hút hàng trăm lao động có công ăn việc làm ổn định. Hoặc các mô hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao như: Ông Đồng Nam Hùng, Đồng Minh Lãng, Đồng Hải Biền, Đồng Tiến Hải.

Để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của mọi gia đình trong dòng họ ngày một nâng cao, động viên các hộ kinh tế khó khăn, đặc biệt là người ở độ tuổi lao động, tạo điều kiện của các doanh nghiệp bố trí công ăn việc làm ổn định, do đó trong họ không có hộ nghèo và cận nghèo, người ốm đau được thăm hỏi động viên, công tác hiếu hỉ được họ vận động các gia đình không mang tính phô trương, hình thức, tránh lãng phí. Thực hành tiết kiệm theo truyền thống văn hóa của họ và địa phương. Quan tâm đến người già, đặc biệt tổ chức mừng thọ các bậc cao niên, mang niềm vui của tuổi già trước tình cảm của gia tộc.

Về công tác khuyến học khuyến tài: Thấm thuần lời dạy của cụ Thân Nhân Trung: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia....”, dòng họ Đồng ở Phú Minh luôn quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài. Nhiều hoạt động để động viên các gia đình các cháu học tập tốt, Hàng năm thường xuyên được UBND cấp xã hoặc huyện tặng giấy khen của dòng họ về công tác khuyến học khuyến tài. Đến nay 01/1/2024 có 43 cháu tốt nghiệp Đại học, trong đó có 03 cháu là thạc sĩ (tính cả con gái của họ).

Tình cảm với quê hương, bằng tấm lòng nhiệt huyết đã có một số con em của dòng họ tham gia vào chức vụ công tác của địa phương qua các thời kỳ khác nhau như Chủ tịch UBND xã có 01, Chủ nhiệm HLX nông nghiệp có 01, thành viên HĐND, Phó thường trực MTTQ xã, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp để góp phần làm giàu cho quê hương, cũng như niềm tự hào của dòng họ.

Niềm vui và tự hào của dòng họ là năm 2011, dòng họ đã xây dựng được ngôi Tổ đường, là nơi thờ phụng các bậc tiền linh nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cả Họ.

Ngày 01/01/2022, dòng họ đã ra được Quy ước của gia tộc họ Đồng, từ đó đưa mọi hoạt động của họ có tính khoa học và quy củ hơn. Trưởng họ là người chịu trách nhiệm chính, giúp trưởng họ có Ban cố vấn là những người có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong họ, dưới nữa là Ban đăng cai, thư ký, thủ quỹ hoạt động theo sự chỉ đạo của Trưởng họ.

Một số kết quả đáng mừng là đến nay 100% các hộ gia đình trong họ đều chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước của địa phương, hàng năm đều đạt gia đình văn hóa, không có con em nào trong họ rơi vào tệ nạn: trộm cắp, cờ bạc, ma túy, mại dâm, nghiện hút.

Đồng Văn Thanh

Trưởng họ