Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một vấn đề quan trọng nhất, không chỉ đối với toàn xã hội, mà đối với mỗi gia đình và dòng họ.Nhận rõ lợi ích của giáo dục, từ lâu gia đình và dòng họ đã giáo dục con cháu các thế hệ phải học tập để làm người, để lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước.

Theo phả miệng truyền lại, dòng họ Đồng ở Cổ Thành, Phả lại, Chí Linh, Hải Dương đã về định cư ở vùng đất Cổ Thành từ rất lâu đời, đến nay đã trải qua 14 đời, là dòng họ luôn có bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học từ lâu đời. Từ xa xưa, tổ tiên ta đã lấy nông nghiệp làm gốc luôn khao khát được học hành thành đạt. Thời kì nào cũng có người trong dòng họ học hành đỗ đạt khoa cử, cống hiến trí tuệ, xương máu góp phần xây dựng quê hương, đất nước, xây dựng gia đình và dòng họ hưng thịnh. Dòng họ Đồng chúng ta người người, nhà nhà luôn quan tâm, chăm lo, đầu tư và động viên con cháu tích cực học tập vươn lên thành đạt trong công tác, kinh doanh sản xuất so với làng xã là rất đáng tự hào.

Năm 2006, Ban khuyến học của dòng họ được thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo của HĐGT.Từ đó, hoạt động của Ban khuyến học dần đi vào nề nếp ổn định và ngày càng có nhiều kinh nghiệm.Công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ được củng cố và có bước phát triển mạnh mẽ toàn diện cả về lượng và chất.Hàng năm, lấy ngày 2/9 được chọn làm ngày khuyến học. Ban khuyến học báo cáo trước toàn thể dòng họ về những kết quả đạt được của năm qua, phương hướng nhiệm vụ của năm tới, biểu dương khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt.

Hoạt động khuyến học, khuyến tài của dòng họ đã đạt được những kết quả tích cực: Tất cả các cháu đều được đi học và phổ cập ở các bậc học, thành tích học tập của các cháu năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm, có nhiều cháu là học sinh xuất sắc ở các lớp học và có nhiều cháu đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Quốc gia.Số cháu thi đỗ vào đại học, cao đẳng ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt, nhiều cá nhân có chí vươn lên trở thành Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ, Kỹ sư, là Hiệu trưởng nhà trường, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đã làm rạng danh cho gia đình, dòng họ và quê hương.


Đến nay trong dòng họ ta đã có 1 Tiến sĩ là Đồng Tố Thanh, 7 Thạc sĩ (Đồng Tố Hưng, Đồng Tố Hải, Đồng Tố Nghĩa, Đồng Tố Thường, Đồng Thị Thảnh, Đồng Thị Xuyến, Đồng Thị Mến) và hơn 70 cá nhân có trình độ đại học và tương đương. Hầu hết mọi gia đình đều có con cháu học đại học và đã có 100% hộ gia đình đăng ký “Gia đình hiếu học”

Phát huy truyền thống đó, trong năm học 2016 – 2017 dòng họ ta đã đạt được những kết quả đáng mừng:
1. Đỗ cao học HVCT, CNXD Đảng và chính quyền nhà nước: Đồng Tố Vũ

2. Học sinh đạt giải cấp tỉnh, thành phố

Đồng Tố Nhật Quang

Nhất

Nghiên cứu Khoa học và sáng tạo Kỹ thuật

Đồng Thảo Vân

Ba

Môn tiếng Pháp

Đồng Quang Thanh

Ba

Trạng nhí Tiếng Anh

3. Học sinh đạt giải cấp huyện, thị xã như sau:

Đồng Tố Bảo Linh

Nhất

Môn Hóa học

Đồng Tố Hà Phương

Nhì

Môn Hóa học

Đồng Tố Hà Nam

Nhì

Môn Bơi


4. Học sinh giỏi cấp trường 25 cháu: Học sinh tiên tiến và từng mặt có 19 cháu (có danh sách)

Từ khi thành lập đến nay, Ban khuyến học đã trải qua 10 năm hoạt động. Phong trào khuyến học của dòng họ đã đạt được những kết quả đáng tự hào: dòng họ ta có 4 cá nhân đỗ thạc sĩ, 28 đỗ ĐH, 13 cao đẳng. BKH dòng họ đã tổ chức trao thưởng cho 2 cháu đạt giải thi cấp Quốc gia Đồng Tố Bảo Linh, Đồng Tố Hà Phương, 214 lượt cháu đạt giải thi cấp tỉnh, 16 cháu đạt giải thi cấp thị xã, hơn 160 lượt cháu qua các năm đạt học sinh giỏi cấp trường, 186 lượt cháu đạt học sinh tiên tiến với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Tiêu biểu cho phong trào khuyến học trong 10 năm qua. HĐGT đã lựa chọn những gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc để vinh danh, khen thưởng như sau:
I.Gia đình hiếu học:
Gia đình ông Đồng Tố Kim
II.Cá nhân:
1. Thạc sĩ Đồng Tố Nghĩa
                   Đồng Tố Hưng
                   Đồng Tố Hải
                   Đồng Thị Mến
2. Sinh viên xuất sắc: Đồng Tố Vũ
3. Các cháu liên tục đạt học sinh giỏi của các năm trong các cấp học

Đồng Thị Tuyết

Đồng Tố Hà My

Đồng Thị Diệu Linh

Đồng Thị Thu Hương

Đồng Thị Thu Hằng

Đồng Thị Ly

Đồng Thị Mai Chi

Đồng Ngọc Huyền

Đồng Trần Hà Linh

Đồng Thùy Dung

Đồng Tố Bảo Linh

Đồng Mạnh Hải

Đồng Tố Hà Phương

Đồng Tố Hà Nam

Đồng Thị Hương Giang

Đồng Thị Thu

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể gia tộc!

Từ khi thành lập BKH đến nay, Quỹ khuyến học được xây dựng chủ yếu từ sự đóng góp của các gia đình trong dòng họ, nhất là sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, những người đã thành đạt.(Đây là nguồn đóng góp chính và thường xuyên cho quỹ khuyến học).Từ năm 2007 đến nay Quỹ khuyến học huy động được sự ủng hộ của dòng họ.Quản lý Quỹ khuyến học được thực hiện công khai minh bạch.Nguồn Quỹ này được sử dụng cho việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh con cháu có thành tích cao trong học tập.

Đối tượng được khen thưởng là các cháu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từ lớp 1 đến lớp 12, các cháu đạt giải thi cấp huyện, cấp tỉnh và cấp Quốc gia. Các cháu thi đỗ đại học, tốt nghiệp đại học, thi đỗ Thạc sĩ, Tiến sĩ.Hàng năm, chi cho khen thưởng trung bình 4-5 triệu đồng.Tính đến thời điểm 2013-2014 quỹ khuyến học còn lại 270.000 đồng. Từ năm 2014-2016 nguồn kinh phí chi cho khen thưởng hàng năm đều do HĐGT trích quỹ của dòng họ. Hiện nay, hoạt động khuyến học chưa gây dựng được Quỹ riêng.

Để đạt được kết quả nêu trên, trước hết có sự quan tâm chỉ đạo của cơ quan ban ngành địa phương, khu dân cư. Sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của HDGT, cùng Ban khuyến học dòng họ. Đặc biệt là những nỗ lực phấn đấu của từng cá nhân, sự đoàn kết ủng hộ nhiệt tình của toàn thể gia tộc.Tin rằng trong những năm tới chắc chắn công tác khuyến học của dòng họ Đồng Cổ Thành, Phả lại sẽ có những bước phát triển hơn nữa.

+ Một số hạn chế:
- BKH có những thời điểm hoạt động chưa được tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ. Công tác tổ chức trao thưởng có năm làm chưa chặt chẽ, thống kê danh sách khen thưởng còn để thiếu sót.
- BKH chưa xây dựng được một quy chế hoàn chỉnh, chưa thống nhất mức phát thưởng, đối tượng nhận thưởng hàng năm.
- Từng thành viên trong BKH chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác khuyến học.
- Số ít gia đình, phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến hoạt động khuyến học của dòng họ (chưa thực hiện quy định thời gian nộp giấy khen cho các cháu, vắng mặt trong buổi trao thưởng cho chính con em mình)…

*Đánh giá chung

Trong 10 năm qua, phong trào khuyến học khuyến tài của dòng họ Đồng ở Cổ Thành, Phả lại có bước phát triển tương đối toàn diện có nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực, được cán bộ và nhân dân địa phương đồng tình, toàn thể gia tộc hết lòng ủng hộ. Hoạt động khuyến học đã góp phần thúc đấy phong trào học tập của mỗi gia đình ngày càng phát triển, khơi dậy truyền thống hiếu học của dòng họ, khuyến khích động viên con cháu vươn lên học giỏi, xây dựng “Dòng họ khuyến học” “Gia đình hiếu học” làm rạng danh gia đình và dòng họ góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, gia đình hạnh phúc.

*Phương hướng những năm tiếp theo

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được của 10 năm qua, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của BKH, phấn đấu đưa công tác khuyến học khuyến tài của dòng họ Đồng ở Cổ Thành, Phả lại ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, xây dựng quỹ khuyến học ngày càng lớn mạnh, góp phần động viên khích lệ phong trào học tập của dòng họ ngày càng phát triển. Cụ thể:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi thành viên trong dòng họ thây được trách nhệm, nghĩa vụ trong tham gia các hoạt động khuyến học của dòng họ. Nhằm thu hút động viên sự phấn đấu học tập của con cháu đạt chất lượng năm sau cao hơn năm trước

Hai là, thực hiện đổi mới tư duy, phong cách, trách nhiệm làm việc và hội họp, tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên trong Ban khuyến học.

Ba là, kết hợp giữa gia đình và nhà trường sưu tầm tư liệu, khảo sát thống kê kết quả học tập trong dòng họ, hoàn chỉnh quy chế hoạt động của BKH và công tác khuyến học.

Bốn là, tuyên truyền vận động xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ với phương châm ‘Cả họ chung tay, mọi người đóng góp”. Nhất là sự đóng góp của các mạnh thường quân, những cá nhân thành đạt trong dòng họ.Tin rằng Quỹ khuyến học cùa dòng họ sẽ ngày càng phát triển.
Năm là, xây dựng sổ vàng ghi danh, ghi danh bia đá những người thành đạt, những thành viên tích cực đóng góp, tài trợ Quỹ khuyến học.

Hoạt động khuyến học khuyến tài của dòng họ sẽ phấn đấu thực hiện 3 tiêu chí: Học hành thành đạt, Sự nghiệp thành danh, Kinh tế thành công, góp phần làm rạng danh gia đình, dòng họ, xây dựng quê hương đất nước. Trước mắt hoạt động khuyến học, khuyến tài sẽ có những thuận lợi và khó khăn nhất định, đây là quy luật lẽ thường của cuộc sống. Nhưng để đạt được các tiêu chí đó, đòi hỏi mỗi cá nhân, gia đình trong dòng họ phải đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vươn lên và rất cần sự ủng hộ, động viên của dòng họ cả về mặt vật chất và tinh thần. Đó chính là niềm tự hào, là sức mạnh của người họ Đồng Việt Nam trong thời đại mới./.

Chí Linh, tháng 9/2017
Đồng Tố Tuế
Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ Đồng
Cổ Thành, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương