Hằng năm vào ngày mùng 5 tháng giêng tết âm lịch. Họ Đồng khu vực đồng bằng sông Cửu Long tổ chức lễ giỗ tổ họ Đồng tại TP Cần Thơ. Năm nay, họ Đồng Cần Thơ vinh hạnh đón tiếp BLL họ Đồng TP Hồ Chí Minh và bà con họ Đồng các tỉnh, huyện lân cận đã về dự lễ và giao lưu với bà con trong tình ấm áp, thân thiết đồng tộc.

Phú test mô tả