I. CÁC TƯỚNG LĨNH HỌ ĐỒNG


Đại tướng quân Đồng Như Hồng (?!), quê Quảng Xuơng, Thanh Hóa, làm chức Quận công thời Tiền Lê.

Thượng tổ phấn lực Đại tướng quân Đồng Phúc Giang (?!), quê xã Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Dương.

Vũ vệ Đại tướng quân Đồng Phúc Trực (?!), quê Phù Tải, Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương.

Thị vệ Đại tướng quân Ân Quang Hầu Đồng Tế Trị (?!), quê làng Bính Giáp, Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Danh tướng Đồng Văn Năng, quê ở Thôn Thanh Cao, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Tương truyền Đồng Văn Năng là một võ quan có tài thao lược, từng lập nhiều công lớn trong công cuộc chấn hưng Lê triều (1797-1864), nên được phong: “Tán Trị công thần” tức đã làm được những việc quan trọng giúp Vua, “Anh vĩ tướng quân” - Đô chỉ huy sứ tả hữu kiểm vệ quân Cẩm y, tước Phổ dương hầu thuộc hàng tam phẩm (theo quan chế Triều Lê thì thuộc hàng thứ 3 trong 9 phẩm). Tướng Sĩ Lương Hoành Đức Điện Chi Sự Đồng Lệnh Công Húy Sách, hiệu là Phúc Giám - Cụ thuộc Đời thứ 6, trên bia đá cổ còn lưu tại Từ đường họ Đồng Trần Kim Anh - Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương. Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi: Tướng Sĩ Lương Hoành Đức Điện Chi Sự là chức quan lớn trong triều đình, thuộc hàng Võ ban, chuyên trông coi các công việc trong cung điện Vua thời phong kiến bấy giờ.

Cụ Đồng Tiến Triều, Thượng tổ họ Đồng xã Đại Hợp, làm quan tứ trụ ở Vương triều Mạc (1527- 1592) tại Bộ Lễ. Là nhà khoa học nghiên cứu về thiên văn địa lý (Tư Thiên giám); (Theo cuốn: “Từ điển chức Việt Nam” của tác giả Đỗ Văn Ninh,  NXB Thanh Niên,  2002, cho biết: Quan Tứ trụ triều đình bao gồm bốn đại thần đầu triều, đó là: Văn minh điện Ðại học sĩ, Hiển điện, Cần chánh, Ðông các Ðại học sĩ, là quan hàng nhất phẩm).

Cụ Đồng Tiên Sinh, quê thôn Phù Liễn, xã Thuỷ Đường, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Từng làm quan Chức Đô Chỉ huy sứ là Tướng chỉ huy vệ Cẩm y, hàng Chánh nhị phẩm. Như vậy cụ tổ họ Đồng Phù Liễn có chức quan Nhị phẩm, thuộc Võ ban.

Giám sinh Đồng Trọng Khuông, quê xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, sau cụ ra làm quan minh ký sự vụ triều đình nhà Lê.

Cụ Đồng Đăng Tướng, tên chữ là Phúc Ninh, quê xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Cụ làm quan chức Thí tướng Sĩ lang hoằng kính khải Tri sự.

Tướng sĩ Lương Hoành Đức Điện Chi sự Đồng Lệnh Công Húy Sách, hiệu là Phúc Giám. Cụ thuộc đời thứ 6 trên bia đá cổ còn lưu tại Từ đường họ Đồng Trần Kim Anh- Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương. Theo nhà sử học Ngô Đăng Lợi: Tướng sĩ Lương Hoành Đức Điện Chi Sự là chức quan lớn trong triều đình, thuộc hàng Võ ban, chuyên trông coi các công việc trong cung điện Vua thời phong kiến.

Cụ Đồng Văn Đạt: quê Ba La, xã Nghĩa Dõng TP Quảng Ngãi, Quan hàm Cáo thụ Minh Nghĩa Đô uý, Quản cơ Cơ hậu thắng, tỉnh Bắc Ninh. Năm Gia Long thứ I, cụ đã được phong ”Ðội nội đội phó đạt từ hầu suốt đội”, đặc biệt Minh Mạng thứ 8 (1827) sắc phong ”Chánh lục phẩm”, đến năm Minh Mạng thứ 21 (1840 DL), ông về hưu với chức: ”Quản cơ Cơ Hậu thắng”.

Cụ Ðồng Văn Quỳ, Chánh Lãnh Binh Sơn Tây (1835-1889), quê Ba La, xã Nghĩa Dõng TP Quảng Ngãi, Quan hàm: Đại Nam Cáo thụ Cương Dũng Tướng quân Lãnh binh Sơn Tây tỉnh, Đồng thứ Công An đạo dân, Đạo thúc thị, biệt hiệu Bộ Vân Tử, tước Cương Túc hầu.

Cụ Ðồng Văn Thông tức Ðồng Cát Phủ, Ất Sữu (1865 -1929), quê Ba La, xã Nghĩa Dõng TP Quảng Ngãi, Quan hàm: Đại Nam Cáo thụ Triều liệt Đại phu, Quang Lộc tự Thiếu khanh, Tán trị Thiếu doãn La Xuyên Đồng Cát Phủ, tự Chu Sĩ, thuỵ Đoan Lượng hầu.

Cụ Đồng Văn Chất (1886), quê La Hà, xã Nghĩa Dõng TP Quảng Ngãi; vào niên hiệu vua Đồng Khánh, Cụ được vua ban sắc phong: Quan hàm bát phẩm, chức đội nhất thuỷ vệ Quảng Nghĩa.

Trung tướng Đồng Văn Cống, quê ở xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Nguyên Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, kiêm Tư lệnh bộ đội Việt Nam ở khu Đông Bắc Campuchia (C40). Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam. Sau 1975 là Phó Tư lệnh Quân khu 7. Phó Tổng thanh tra quân đội. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa VI.

Cụ Đồng Đức Luận: Sinh năm 1893, quê ở thôn Phúc Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng. Cụ làm quan chức Quản cơ hàm Tứ phẩm, thời Phong kiến nhà Nguyễn.

Cụ Đồng Đức Nghĩa, quê ở Đại Hợp, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng. Cụ làm quan hàm thất phẩm thời Pháp thuộc.

Giáo sư, Tiến sĩ, NGƯT, Trung tướng, Đồng Minh Tại, quê Nghĩa Hoà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng, Đồng Đại Lộc, quê Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng, TTƯT Đồng Khắc Hưng, quê xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân Y - Bộ Quốc Phòng. Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực phổi học năm 2022.

Thiếu tướng Đồng Văn Sơn, quê ở Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Nguyên Cục trưởng Cục Kế hoạch Đầu tư - Bộ Công an.


II. CÁC TIẾN SĨ HỌ ĐỒNG


A. TIẾN SĨ HỌ ĐỒNG THỜI XƯA:


Đồng Thức (?-1407), quê xã Phù Vệ, tổng An Điền, huyện Chí Linh (nay thuộc phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đỗ khoa Thái học sinh năm Quý Dậu (1393), niên hiệu Quang Thái 6 đời vụ Trần Thuận Tông làm quan tới chức Thị lang, khi nhà Hồ phế truất vua Trần, làm quan với nhà Hồ đến chức Ngự sử trung tán.

Đồng Hãng (1530-?), quê xã Triền Dương, tổng Cổ Châu huyện Chí Linh (nay là phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), đỗ Đệ nhị Giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp), khóa Kỷ Mùi (1559), niên hiệu Quang Bảo thứ 5, đời vua Mạc Tuyên Tông. Làm quan đến chức Tả thị lang. Công bộ Thượng thư, sau giáng xuống Thừa Chính sứ.

Đồng Đắc (1535-?), quê xã Triền Dương, tổng Cổ Châu huyện Chí Linh (nay là phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), đỗ đệ Tam giáp Tiến sĩ xuất thân khóa Mậu Thìn (1568), niên hiệu Sùng Khang năm thứ 3, đời vua Mạc Mậu Hợp, làm quan đến chức Hộ bộ đô cấp sự trung. Ông chính là em ruột của Tiến sĩ Đồng Hãng.

Đồng Văn Giáo (1528-?), quê xã Triền Dương, tổng Cổ Châu huyện Chí Linh (nay là phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Năm 50 tuổi đỗ đệ Tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khóa Đinh Sửu (1577), niên hiệu Sùng Khang thứ 12, đời vua Mạc Mậu Hợp, làm quan đến chức Thừa chánh sứ. Ông là ông nội của Tiến sĩ Đồng Tồn Trạch.

Đồng Hưng Tạo (1546-1635), người thôn An Xá, xã Tu Linh, tổng Cổ Châu huyện Chí Linh (nay là phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Bính Tuất (1586), niên hiệu Đoan Thái thứ I, đời vua Mạc Mậu Hợp, làm quan tới chức Hiến sát sứ.

Đồng Nhân Phái người xã Thiết Úng, huyện Đông Ngàn (nay thuộc xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội), đỗ Hoàng giáp Tiến sĩ năm Mậu Thìn (1628) đời vua Lê Thần Tông, làm quan tới chức Thượng thư.

Đồng Tồn Trạch (1647-1692), cháu nội của Tiến sĩ Đồng Văn Giáo, xã Triền Dương, tổng Cổ Châu huyện Chí Linh (nay là phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đỗ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Bính Tuất, niên hiệu Phúc Thái 4 (1646), đời vua Lê Chân Tông, làm quan từ Đô cấp sự trung lên đến Tả thị lang các bộ Hộ, Công, Hình, năm 1669 thăng Đô ngự sử, đến 1693 đời Chính Hòa làm thượng thư bộ Hộ, chức Tham tụng. Khi mất được phong Thái Bảo, nghĩa là Quận công, từng được cử đi sứ sang nhà Thanh.

Đồng Bỉnh Do (1647-?), quê xã Triền Dương, tổng Cổ Châu huyện Chí Linh (nay là phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), 45 tuổi đỗ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Tân Mùi (1691), niên hiệu Chính Hòa 12 đời vua Lê Hy Tông làm quan tới chức Tham chính. Ông là chắt của Tiến sĩ Đồng Văn Giáo.

Đồng Công Viện, quê ở xã Hải Lạng thuộc xã Nghĩa Thái xưa (Nghĩa Hưng, Nam Định). Ông là một trong 16 người đỗ Tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân khoa thi Nhâm Thìn, niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 8 năm 1712 thời vua Lê Dụ Tông. Tương truyền, sau khi đỗ đạt thành danh, được bổ làm quan Giám sát Ngự sử, Tiến sĩ Đồng Công Viện trở về quê hương làm lễ vinh quy bái tổ đã chu cấp tiền của, chiêu tập dân nghèo, khai khẩn đất đai, mở rộng vùng đất An Thịnh, thôn Hải Lạng xưa thuộc xã Nghĩa Thái, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng ngày nay.

Đồng Hưu, quê xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đỗ Tiến sĩ năm Giáp Thân (1724) đời vua Lê Dụ Tông, làm quan tới chức Tự Khanh.

Đồng Doãn Giai, quê xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đỗ Tiến sĩ năm Bính Thìn (1736) đời vua Lê Ý Tông, làm quan Đốc Đồng Lạng Sơn.


B. TIẾN SĨ HỌ ĐỒNG HIỆN NAY:


Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đồng Sĩ Hiền, sinh năm 1918, mất năm 2010. Ông quê ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Nguyên Tổng thanh tra Bộ Canh Nông, Tổng Giám đốc Nha Lâm Chính, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Lâm Nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Nhì, quê ở Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Nguyên là Trưởng khoa, trường Đại học Mỏ Địa chất - Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Thị Anh Đào, Nguyên là Giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú, Trung tướng, Đồng Minh Tại, quê Nghĩa Hoà, Lạng Giang, Bắc Giang. Nguyên Giám đốc Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Giáo sư, Tiến sĩ, Thiếu tướng, Thầy thuốc ưu tú Đồng Khắc Hưng, quê xã Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Nguyên Phó Giám đốc Học viện Quân Y - Bộ Quốc Phòng. Ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực phổi học năm 2022.

Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá Đồng Xuân Thọ, quê ở Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nguyên Trưởng khoa Trường ĐH Phòng Cháy chữa cháy, Bộ Công an.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng, Đồng Đại Lộc, quê Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hệ, quê ở Liên Hòa, Kim Thành, Hải Dương. Hiện là Phó Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức; Giám đốc Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Đồng Thị Thanh Thu, nguyên Trưởng bộ môn Sinh hóa - Khoa Sinh, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Đồng Thị Thanh Phương, nguyên Trưởng khoa Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Hiện là Ủy viên HĐQT Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Đồng Thị Bích Thủy, nguyên Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm Tin học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Là một trong những nữ Tiến sĩ tin học đầu tiên của Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Kim Loan, quê ở Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương. Nguyên giảng viên Khoa Môi trường, Trường ĐH KH Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Quyền, quê Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng. Hiện là Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, BS Đồng Khắc Thẩm, quê ở Gò Công, Tiền Giang. Hiện là Trưởng Bộ môn Chỉnh hình Răng Mặt, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Kim Hạnh, quê ở Cầu Cả, Đông Anh, Hà Nội. Hiện là Giảng viên Khoa công trình, Trường Đại học Thủy lợi.

PGS.TS, Đại tá Đồng Ngọc Châu, quê ở Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hiện là Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Trường Sĩ quan lục quân 2.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Triệu, quê ở thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Nguyên Trưởng khoa Lý luận Thể dục Thể thao –Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Xuân Ninh, quê ở Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguyên Trưởng khoa Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Văn Hướng, quê ở ở Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP.Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đồng Thanh Hải, quê ở Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Hiện là Trưởng khoa Cao học, Trường Đại học lâm nghiệp Việt Nam.

Tiến sĩ Đồng Văn Thu (Hòa Thượng Thích Gia Quang), quê ở Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định. Hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tiến sĩ Đồng Ngọc Ba, quê ở Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang. Hiện là Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Tiến sĩ Đồng Xuân Thành, quê ở Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định. Nguyên Phó Trưởng khoa kiêm Tổ trưởng Bộ môn Cơ khí - Trường ĐH Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Đồng Xuân Thụ, quê ở Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang. Hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Tiến sĩ, Đại tá Đồng Thế Hiển, quê ở Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương. Hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng- An Ninh (Văn phòng Chủ tịch Nước).

Tiến sĩ Đồng Xuân Trường, quê ở xã Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định. Hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiến sĩ Đồng Thị Hồng Nhung, Thượng tá, quê ở Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định. Hiện là Trưởng phòng Tổ chức, Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an.

Tiến sĩ Đồng Mạnh Hùng, quê ở Nghĩa Hưng, Nam Định, sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Hiện là Vụ trưởng, Trưởng ban thư ký biên tập, Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV).

Tiến sĩ Đồng Thái Quang, quê ở Lạng Giang, Bắc Giang. Hiện công tác tại Khoa công tác Đảng, công tác chính trị, Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng

Tiến sĩ Đồng Tố Thanh, quê ở Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương. Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng.

Tiến sĩ Đồng Huy Giới, quê ở Thọ Xương, xã Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa. Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiến sĩ Đồng Bá Hướng, quê ở Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương, nguyên Vụ trưởng Vụ thống kê Dân số và Lao động - Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, quê ở Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang. Hiện là Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tiến sĩ Đồng Ngọc Toàn, quê quán Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội. Hiện là giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tiến sĩ Đồng Văn Phường, quê Kim Thành, Hải Dương. Nguyên Trưởng khoa Kinh tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tiến sĩ Đồng Thị Thu Trang, Thiếu tá, quê xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương. Hiện là Bác sĩ Khoa khám bệnh cán bộ cao cấp, Bệnh viên Trung ương Quân đội 108.

Tiến sĩ Đồng Trung Chính, quê Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên. Hiện là Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Tiến sĩ, Đại tá Đồng Văn Thưởng, quê thôn Thanh Giã, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang. Chủ nhiệm bộ môn Học viện Hậu cần - Bộ Quốc Phòng.

Tiến sĩ Đồng Sĩ Sằng, quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trưởng khoa Truyền máu - Trung tâm Huyến học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế.

Tiến sĩ Đồng Văn Toàn, quê ở Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa. Hiện là giảng viên Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tiến sĩ Đồng Minh Đoàn, quê ở An Thái, An Lão, Hải Phòng. Hiện là Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển đô thị.

Tiến sĩ Đồng Khắc Thọ, quê ở Thống Nhất, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. Nguyên Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa,Thái Nguyên (Đã mất).

Tiến sĩ, Đại tá Đồng Anh Dũng, quê ở An Luận, An Tiến, An Lão, TP Hải Phòng. Phó Chủ nhiệm Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Tiến sĩ, Đại tá Đồng Xuân Quách, quê ở Nông Công, Thanh Hóa. Nguyên Chủ nhiệm khoa Giáo dục Quốc phòng - Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Tiến sĩ Đồng Hồng Mai Dung, quê ở Vĩnh Long. Hiện là Giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM.

Tiến sĩ Đồng Xuân Đảm, quê ở Hải Phòng. Hiện là Giám đốc điều hành UWE Bristol- Phenikaa Campus sạn.

Tiến sĩ Đồng Minh Hải, quê ở ở Diêm Điền, Thái Thụy, TháiBình. Hiện đang công tác tại Công ty CP Ong Trung ương.

Tiến sĩ, Bác sĩ CK II Đồng Lưu Ba, nguyên Trưởng khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Đồng Thị Phương Nga, Thiếu tá, quê Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hiện là Trưởng bộ môn Kinh tế, Khoa Tài chính, Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng.

Tiến sĩ Đồng Mạnh Hùng, quê ở Trực Khang, Trực Nam, Nam Định. Giảng viên Trường Đại học Hàng hải TP.HCM.

Tiến sĩ Đồng Thị Lan, quê ở Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa. Giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

Tiến sĩ Đồng Quang Thái, quê ở Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Dương. Hiện đang công tác tại Ban Tuyên Giáo Trung ương.

Tiến sĩ  Đồng Hoàng Hưng, quê ở Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng. Hiện là Thư ký UBND TP Hải phòng.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Trang, quê ở Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng. Hiện công tác tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Hà Nội.

Tiến sĩ Đồng Văn Bình, quê xã Liên Hoà, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hiện đang là chuyên viên chính Vụ giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiến sĩ Đồng Đức Tuấn, quê Tiểu Trà, phường Trần Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.

Tiến sĩ Đồng Việt Anh, quê ở phường Hồng Tiến, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Tiến sĩ Đồng Đạo Dũng, quê Cầu Cả, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Hiện là Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Tiến sĩ Đồng Thị Phương, quê Cầu Cả, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Tiến sĩ Đồng Xuân Ban, sinh năm 1987, quê ở Bình Định, Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Trường ĐH Michigan (Hoa Kỳ).

Tiến sĩ Đồng Văn Thanh, sinh 1989, quê ở Bình Định, Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tiến sĩ Vật lý. Hiện đang làm việc tại Trường Đại học Phúc Đán (Thượng Hải, Trung Quốc).

Tiến sĩ Đồng Ánh Quang, quê ở Văn Trai, Long Thành, Yên Thành, Nghệ An. Bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Liên bang Nga.

 

III. NGƯỜI HỌ ĐỒNG HOẠT ĐỘNG Ở CÁC LĨNH VỰC ĐỨNG ĐẦU HUYỆN HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG TRỞ LÊN


Đồng Văn Lâm, quê ở Châu Thành, Trà Vinh. Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. (Đã mất).

Đồng Văn Thanh, quê ở Phong Điền, Cần Thơ. Hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Đồng Minh Sơn, quê ở Duyên Yết, Phú Xuyên, Hà Nội. Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đồng Văn Đạo, quê ở Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang. Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tân Yên, nguyên Ủy viên thư ký kiêm Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hà Bắc. (Đã mất).

Đồng Thị Ánh, quê ở Giồng Trôm, Bến Tre. Nguyên Phó Chánh án TAND TP. HCM. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia TP. HCM.

Đồng Văn Ích, quê ở Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng. Nguyên Chánh Văn phòng TAND Tối cao.

Đồng Văn Tự, hiện là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn)

Đồng Tuấn Sinh, quê ở An Lâm, Nam Sách, Hải Dương. Nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng.

Đồng Xuân Thu, quê ở TP Hải Phòng. Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hải Phòng. Nguyên Chánh văn phòng Thành ủy TP.Hải Phòng.

Đồng Hữu Mạo, quê thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Nguyên Phó Trưởng Đoàn chuyên trách - Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế. (Đã mất).

Đồng Ngọc Cường, quê ở Lạc Chính, Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định. Nguyên Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Đồng Phúc Hộ, quê Cốc Đán, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Nguyên Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp phụ trách toàn Đông Dương, nghỉ hưu theo chế độ của Pháp tại Sài Gòn, đến năm sau 1985 sang định cư ở Mỹ (Đã mất).

Đồng Phúc Quận, quê ở Cốc Đán, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ông đứng đầu một Tri Châu huyện Chợ Rã nay là huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Đồng Phúc Vả (Đồng Văn Sằm), quê ở Bản Chàng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Nguyên Quyền Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn.

Đồng Ích Mai, quê Cốc Đán, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Nguyên Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Ngân Sơn (là cán bộ lão thành cách mạng).

Ông Đồng Quang Tuân, quê ở Cốc Đán, Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Ông hoạt động cách mạng từ rất sớm, được kết nạp Đảng cộng sản ngày 15/11/1943 là đảng viên đầu tiên của Đảng bộ xã Cốc Đán. Ông từng là Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Kạn (là cán bộ lão thành cách mạng).

Đồng Văn Đặng (1917 - 1998), quê ở Bản Chàng, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn.

Đồng Văn Chử, quê ở Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang. Nguyên Vụ trưởng thuộc Bộ Thủy lợi (cũ)

Đồng Thị Kiều Oanh, quê ở Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Hiện là Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cao Bằng.

Đồng Thị Bích Ngọc, quê ở TP.Đà Nẵng. Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng.

Đồng Thanh Quý, quê ở Đục Khê, Hương Sơn, Mỹ Đức, TP.Hà Nội. Hiện là Chánh văn phòng Học Viện Tòa án - TAND Tối cao.

Đồng Văn Biên, quê ở Kinh Môn, Hải Dương. Nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng Chí Nam, quê ở Kim Thành, Hải Dương. Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương.

Lê Y (Tên thật: Đồng Văn Đước), quê ở Liên Hòa, Quyết Thắng, Kim Thành, Hải Dương. Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Đã mất)

Đồng Thị Bạch Tuyết, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang. Hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang

Đồng Phước An, quê ở Duyên Yết, Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội. Hiện là Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp Hà Nội (Tương đương Giám đốc Sở). Nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội.

Đồng Khánh Vinh, Thượng tá, quê ở Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang. Nguyên Chủ nhiệm Ban Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Chủ tịch Hội chất độc Da cam/Dioxin tỉnh Bắc Giang.

Đồng Minh Sĩ, Thượng tá, quê ở Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Hiện là Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang.

Đồng Vũ, Thượng tá, quê ở Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định. Hiện là Phó Chánh Văn phòng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định.

Đồng Xuân Tất, quê ở Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguyên Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Đồng Xuân Côi, quê ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguyên Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Đồng Văn Bằng, quê ở Kinh Môn, Hải Dương. Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nuớc tỉnh Quảng Ninh.

Đồng Duy Bút, quê ở Yên Mỹ, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh. Anh hùng Liệt sĩ hy sinh năm 1950 (Kháng chiến chống Pháp) khi đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Hành chính huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Đồng Văn Biên, Nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh.

Đồng Đức Vũ, Trung tá, quê Kim Thành, Hải Dương. Hiện là Trưởng Ban Thanh niên, Bộ Công an

Đồng Hải Hà, quê ở Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Dương. Hiện là Phó Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng Quốc Đạt, quê ở xã An Thái, An Lão, Hải Phòng. Hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng Khắc Lạc, quê ở Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học lâm nghiệp Việt Nam

Đồng Xuân Vân, quê ở Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Hiện đang là Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Đồng Minh Quân, quê ở Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Hiện là Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

Đồng Anh Văn, Thượng tá, quê ở Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Nguyên Chủ nhiệm quân y, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Đồng  Thành, quê ở Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa. Nguyên Giám đốc Sở Thể dục, Thể thao tỉnh Thanh Hóa          

Đồng Phong, quê ở Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa. Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo, Tỉnh ủy Sơn La

Đồng Thị Hồng, quê ở Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Thanh Hóa

Đồng Huy Xuyên, quê ở xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Nguyên Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Bình; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Bình; Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện Phú Bình; Phó Bí thư Huyện ủy; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Bình.


IV. SĨ QUAN QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN CÓ CẤP BẬC ĐẠI TÁ


Đại tá, Nhà giáo ưu tú Đồng Phương Hồng, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Hậu cần Quân sự, Học viện Hậu cần.

Đại tá Đồng Ngọc Thành quê ở Thụy Trường, Thái Thụy, Thái Bình. Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Binh chủng Pháo binh.

Đại tá Đồng Văn Phương, quê ở Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang. Hiện là Giám đốc Ban Quản lý Dự án 47, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đại tá Đồng Quốc Sự, quê ở Đục Khê, Mỹ Đức, Hà Nội. Nguyên Trưởng phòng Quân lực, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tá Đồng Xuân Khải, quê ở làng Vực, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Đại tá Đồng Anh Dũng, quê ở An Luận, An Tiến, An Lão, TP Hải Phòng. Hiện là Phó Chủ nhiệm Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đồng Xuân Quách, quê ở Vạn Thiện, Nông Công, Thanh Hóa. Nguyên Chủ nhiệm khoa Giáo dục Quốc phòng - Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đồng Thế Hiển, quê ở Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương. Hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng- An Ninh (Văn phòng Chủ tịch Nước).

Đại tá Đồng Ngọc Châu, quê ở Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hiện là Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Trường Sĩ quan lục quân 2.

Đại tá Đồng Phúc Vinh, quê ở Cốc Đán, Ngân Sơn, Bắc Kạn. Hiện là Trưởng phòng thanh tra II, Thanh tra Bộ Công an.

Đại tá Đồng Quang Việt, quê ở Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định. Hiện là Phó trưởng Phòng cán bộ, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá, Ths Đồng Văn Thảo, quê ở Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng, Nam Định. Trưởng khoa Giáo dục Quốc phòng - Trường ĐH Giao thông Vận tải.

Đại tá Đồng Văn Thưởng, quê ở Thanh Giã, xã Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang. Phó Chủ nhiệm Khoa Hậu Chiến dịch, Học viện Hậu cần - Bộ Quốc Phòng.

Đại tá Đồng Văn Tùng, quê ở Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang. Hiện là Trưởng khoa Trường Trung cấp An ninh - Bộ Công an.

Đại tá Đồng Văn Thịnh (Đã mất), quê ở Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang. Nguyên Giám đốc Nông trường 1A, Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đồng Ngọc Bích, quê ở thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương. Nguyên là Phó Tư lệnh Hậu cần, Quân khu 3 (Đã mất).

Đại tá Đồng Văn Phong, quê ở thị trấn Tứ Kỳ, Hải Dương. Bí thư Đảng ủy công ty 45, Tổng Công ty Đông Bắc Bộ Quốc phòng.

Đại tá Đồng Văn Quân, quê ở Bái Đính, Ninh Bình (sau này chuyển vào huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Nguyên cán bộ công tác tại Quân khu 7 (Đã mất 1994).

Đại tá Đồng Bá Tường, quê ở Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương. Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 241, Quân đoàn 1.

Đại tá Đồng Xuân Cần, quê ở Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguyên Phó trưởng phòng Hậu cần, Công an TP. Hải Phòng.

Đại tá Đồng Văn Bẩy, sinh 1952, quê ở Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định. Nguyên trưởng Công an huyện Ý Yên, Nam Định.

Đại tá Đồng Thế Cậy, quê ở Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương. Nguyên Trưởng p hòng Cán bộ Học viện Quốc phòng.

Đại tá Đồng Phú Quế, quê ở Xuân Trạch, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.

Đại tá Đồng Lê Chấn, quê ở Ninh Bình. Hiện đang công tác tại Cục Cán Bộ - Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Đồng Văn Trọng, nguyên Phó Truởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Đồng Xuân Hiển, sinh năm 1949, quê Phù Liễn, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguyên Chính ủy Trường Quân sự, Quân khu III, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hỗ trợ Khắc phục Hậu quả bom mìn thành phố Hải Phòng.

Đại tá Đồng Xuân Đức, sinh năm 1957, quê ở xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, Hải Dương. Nguyên cán bộ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Đồng Văn Hùng, sinh năm 1952, quê ở xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương. Nguyên Viện phó Viện Khoa học Công nghệ - Tổng Cục Kinh tế Quốc phòng

Đại tá Đồng Xuân Chức, sinh năm 1958, quê ở xã Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng. Nguyên Phó Đoàn truởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 147 - Quân chủng Hải quân.

Đại tá Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1960, quê ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguyên Phó Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn - Quân chủng Hải Quân.

Đại tá Đồng Văn Hiển, sinh năm 1961, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nguyên Phó Trưởng phòng Tài vụ - Quân chủng Hải quân.

Đại tá Đồng Xuân Hùng, sinh năm 1961, quê ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Nguyên cán bộ Cục Chính trị, Quân chủng PKKQ.

Đại tá Đồng Thanh Huấn, sinh năm 1936 (đã mất), quê ở xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nguyên Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng.

Đại tá Đồng Phạm Thắng, quê ở Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Nghỉ hưu năm 2006 

 Đại tá Đồng Phan Rang, quê Thường Sơn, xã Thuỷ Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Đồng Khắc Nguyện, quê ở Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Huyện đội Nông Cống, Thanh Hóa.

Đại tá Đồng Khắc Hách, quê ở Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Chính ủy Binh trạm đường dây 559.

Đại tá Đồng Thị Hà, quê ở Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Trưởng Khoa ngoại ngữ Học viện Chính trị quân sự.

Đại tá Đồng Khắc Thông, quê ở Vạn Thiện, Nông Cống, Thanh Hóa. Bí thư Đảng ủy, Phó Sư đoàn trưởng về Chính trị, Sư Đoàn 379, Quân khu II

Đại tá Đồng Huy Tác, quê ở Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hóa (Đã mất). Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Phòng không - Không quân, Quân khu 5

Đại tá Đồng Văn Phương, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tá Đồng Xuân Trung, quê ở Hợp tiến, Nam Sách, Hải Dương, Chủ nhiệm chính trị Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội/ Tông Công ty Xuất nhập khẩu Vạn Xuân.

Đại tá Đồng Minh Tâm, sinh năm 1963, quê ở Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Nguyên cán bộ công tác tại Trường Sĩ quan Không quân Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Đồng phúc Hẩm, quê ở Cốc Đán, Ngân Sơn, Bắc Kạn. Nguyên là Bác sĩ quân y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ông là Bác sĩ trực tiếp bảo vệ sức khỏe cho cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

Đại tá Đồng Quốc Huệ, quê ở Cốc Đán, Ngân Sơn, Bắc Kạn. Trú quán TP Thái Nguyên, mất 2019.

Đại tá Đồng Văn Tân, quê ở Cốc Đán, Ngân Sơn, Bắc Kạn. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường quân sự tỉnh Bắc Kạn. Hiện là Chủ tịch cựu chiến binh huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Đại tá Đồng Văn Ảnh, quê ở Phù Xá Đông, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Đại tá, Bác sĩ Đồng Xuân Yên, quê ở Bình Định, Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trưởng Khoa mắt, Bệnh viện IV.


V. CÁC NGHỆ SĨ, CA SĨ, NHÀ THƠ, NHÀ GIÁO ƯU TÚ THÀNH DANH ĐƯỢC NHÀ NƯỚC PHONG TẶNG


Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Thị Tuyết Thanh (sinh năm 1942), quê gốc Liên Xương, xã Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định. Sinh ra tại 36 Hàng Đường, Hà Nội. Nguyên là Nghệ sĩ công tác tại Đoàn ca nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh, quê ở Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Thị Quế Anh, làng Trà Đình, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Hiện là Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Thị Thu Hà (Diễn viên Thu Hà), nguyên quán Duyên Yết, Phú Xuyên, Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Hiện đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội.

Nghệ sĩ ưu tú Đồng Tường Thụ, quê Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang. Công tác tại Đoàn Văn công Tổng cục chính trị - Bộ Quốc phòng.

Nghệ sĩ ưu tú Đồng Thanh Tâm, Thiếu tá, quê xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Hiện là Biên đạo múa, Đoàn Nghệ thuật Công an Vĩnh Phúc.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đồng Đức Thành, quê gốc Hà Nội, sinh ở Sài Gòn. Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhiếp ảnh TPHCM, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Phó Trưởng ban Lý luận - phê bình Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Nghệ sĩ xuất sắc Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP).

Đạo diễn Đồng Đăng Giao, quê Phong Điền, Cần Thơ. Hiện là Giám đốc Công ty sản xuất Phim Đồng Giao Production

Nghệ sĩ, nhạc truởng Đồng Quang Vinh (sinh năm 1984), quê ở Duyên Yết, Phú Xuyên, Hà Nội. Hiện là Nhạc Trưởng dàn nhạc Giao hưởng, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

Nhà thơ Đồng Đức Bốn (Đã mất), quê ở An Hồng, An Lão, TP.Hải Phòng, một nhà thơ nổi tiếng Việt Nam.

Ca sĩ Giọng hát Việt (The Voice) Đồng Lan, quê ở Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương.

Diễn viên Đồng Thanh Bình, quê gốc Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương. Sinh ra ở Cát Bà, Hải Phòng. Diễn viên điện ảnh. Được giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim lần thứ XV.

Nhà thơ Đồng Thị Chúc, quê ở Làng Châu, Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang. Nguyên là Cán bộ Tổng cục Đo lường Chất lượng, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.

Nhà văn Đồng Cảnh Thịnh (1925-1964), Cán bộ tiền Khởi nghĩa. quê ở Bình Định, Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Nghệ sĩ Đồng Thị Hồng Hoàn, quê Tiểu Trà, Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng. Giải C triển lãm Mỹ thuật khu vực I Hà Nội năm 2005; Tác phẩm “Tháp văn minh”- chất liệu: đá; Trại sáng tác quốc tế Đồ sơn 2007; Tác phẩm: “Tình Mẹ” – Gỗ, H.15cm - Triển lãm mỹ thuật quốc tế “ Việt Nam- Những làn  gió mới” Italy năm 2015; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Mỹ thuât Việt Nam 2019.


VI. NGƯỜI HỌ ĐỒNG TRONG ĐẠO PHẬT


Pháp Loa Đồng Kiên Cương (1284-1330), quê ở hương Cửu La, huyện Chí Linh, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang (nay thuộc xã Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Ông là một Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sư là môn đệ của Vua Trần Nhân Tông, là Tổ sư thứ hai sau Đức Vua Trần Nhân Tông.

Hòa thượng Thích Đức Nhuận (1924-2001), pháp danh Trí Tạng, thế danh Đồng Văn Kha. Quê ở làng Lạc Chính, Duyên Bình, Trực Ninh, Nam Định. Từng giữ chức Tổng thư ký Giáo hội Tăng Già Việt Nam, Vụ trưởng Vụ kiểm duyệt GHPGVNTN, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút nguyệt san Vạn Hạnh.

Hòa thượng Thích Thanh Hướng (1931 – 2001), (thế danh Đồng Văn Hướng), nguyên trụ trì chùa Tiên Hương, xã Kim Thái, Vụ Bản, Nam Định.

Hòa thượng Thích Gia Quang (thế danh Đồng Văn Thu) sinh ngày 20 tháng 01 năm 1954, quê ở Yên Hồng, Ý Yên, Nam Định. Hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang; Trụ trì Chùa Liên Phái (Hà Nội).

Đại đức Thích Chân Thường (thế danh là Đồng Xuân Tuấn), quê ở Xuân Phong, Chu Điện, Lục Nam, Bắc Giang. Hiện Trụ trì tại Chùa Linh Xuân. (Tú Đôi, Kiến Thụy, Hải Phòng).

Đại đức Thích Minh Hậu (Thế danh Đồng Minh Phúc). Quê Kim Thành, Hải Dương. Hiện trụ trì Chùa Ông (Xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)

Đại đức Thích Thanh Hiền (thế danh Đồng Văn Tiến) quê Hoàng Xá, xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, Hải Dương. Hiện trụ trì chùa Bình Kiều (thuộc xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên).

Đại Đức, Thạc sĩ Thích Bản Đức (Thế danh Đồng Văn Long), quê An Luận, xã An Tiến, An Lão, Hải Phòng. Hiện trụ trì chùa Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão Hải Phòng và kiêm nhiệm một số chùa khác trong huyện

 

VII. MỘT SỐ DOANH NHÂN HỌ ĐỒNG TÍCH CỰC LÀM CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI


Doanh nhân Đồng Văn Bột, quê ở Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định. Hiện là Chủ tịch HĐTV - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đại.

Doanh nhân Đồng Tuấn Vũ, quê ở Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định. Hiện là Chủ tịch HĐTV- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Minh Ngọc.

Doanh nhân Đồng Thanh Hải, quê ở Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương. Hiện là Chủ tịch - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm.

Doanh nhân Đồng Minh Đoàn, quê ở An Thái, An Lão, Hải Phòng. Hiện là Chủ tịch HĐTV- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển đô thị tại TP. HCM.

Doanh nhân Đồng Trung Kiên, quê ở Cầu Xe, Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương. Hiện là Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (VMS-N)

Doanh nhân Đồng Quang Hải, quê ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Risen Food Việt Nam. Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Đồng TP. Hà Nội

Doanh nhân Đồng Xuân Thọ, quê ở Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Hiện là Giám đốc Công ty TNHH INOX Tiến Thọ. Thư ký Chủ tịch CLB Doanh nhân họ Đồng TP. Hà Nội

Doanh nhân Đồng Quang Thành, quê ở Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Đồng Ích.

Doanh nhân Đồng Hữu Toản, quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Hiện là Giám đốc Công ty Minh Nguyệt

Doanh nhân Đồng Xuân Du, quê ở Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định.  Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Kim Ngân

Doanh nhân Đồng Quang Chính, quê ở Thiết Úng, Đông Anh, Hà Nội. Hiện là Giám đốc HTX Gỗ Mỹ nghệ Đức Anh (Hà Nội)

Doanh nhân Đồng Văn Sơn, quê ở Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Phú Thái Sơn.

Doanh nhân Đồng Quang Chính, quê ở Tuy Phước, Bình Định. Hiện là Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng phát triển Đông Á- DOGCO, TP.HCM

Doanh nhân Đồng Văn Chánh, quê ở Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định. Hiện là Giám đốc Công ty TNHH ô tô Minh Phát (TP.HCM).

Doanh nhân Đồng Văn Quân, quê ở Phú Bình, Thái Nguyên. Hiện là Giám đốc Công ty CP Xây dựng Mạnh Quân

Doanh nhân Đồng Minh Hậu, quê ở Hà Nam. Hiện là Tổng Giám đốc Công ty CP Kiến trúc Nội thất Đồng Gia

Doanh nhân Đồng Văn Sự, quê ở Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Hiện là Giám đốc Công ty Kim Thành.

Doanh nhân Đồng Văn Hướng, quê ở Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình. Hiện là Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế, Bộ Xây dựng

Doanh nhân Đồng Hoài Dương, quê ở Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát Thiết kế Tân Dương.

Doanh nhân Đồng Văn Thanh, quê ở Kim Thành, Hải Dương. Chủ nhà hàng kinh doanh ăn uống Hoàng Đạt (Hà Nội).

Doanh nhân Đồng Khắc Vững, quê ở Vạn Thiên, Nông Cống, Thanh Hóa. Chủ Cửa Kinh doanh quần thời trang Made in VN.

Doanh nhân Đồng Quang Anh, quê xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Hiện là Giám đốc Cổ Phần Hải Dương tại TP Hải Phòng

Doanh nhân Đồng Thế Triệu, quê ở Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh, Hải Dương. Hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đại Dương.


Tiến sĩ Đồng Xuân Thụ

Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

Tổng Thư ký Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam