Nhà thờ họ Đồng ở làng Châu, Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang được các cụ đã cho xây dựng Nghè (kiểu từ đường) từ thời nào ở một khu nghĩa địa trên sườn một quả đồi. Tại nơi này có 3 ngôi mộ Tổ và có khoảng trên 100 ngôi mộ cổ họ Đồng. Sau Khởi nghĩa Yên Thế, Nghè đã bị phá (vẫn còn gạch ngói vỡ). Năm 1998, Hội đồng gia tộc đã làm thủ tục cắm mốc. Năm 2000 cho khởi công xây dựng lễ đài trước mộ,tường gạch xung quanh mộ và nghĩa địa. Năm 2005 xây dựng nhà thờ với diện tích 58 m2. Năm 2012 khởi công xây dựng nhà Bái đường khang trang, rộng rãi. Tổng diện tích nhà thờ và đất sử dụng theo quy hoạch và đã được UBND huyện Tân Yên cấp giấy CNQSDĐ là: 2215 m2.Họ Đồng ở làng Châu, Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang tổ chức Lễ giỗ Tổ vào ngày 22 tháng Chạp hàng năm.

                                                                                                                Tin bài và Ảnh: Xuân Thụ