Nhà thờ họ Đồng Thiết Úng, Vân Hà, Đông Anh,Hà Nội được xây dựng khá lâu đời và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố. Đồng thời cũng tại nơi đây còn lưu giữ cuốn gia phả họ Đồng viết bằng chữ hán được cho là cổ nhất họ Đồng hiện nay (viết năm 1628, chỉnh sửa bổ sung vào năm 1678). Gia phả này hiện đang lưu giữ tại nhà ông Trưởng tộc Đồng Thế Hiển.