Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm 2022, Ban liên lạc Họ Đồng Việt Nam Quyết định tiếp tục hoãn, không tổ chức buổi Lễ cầu siêu, cầu quốc thái dân an, tưởng niệm 692 năm ngày thánh tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương nhập niết bàn và Gặp mặt giao lưu họ Đồng toàn quốc.

Trong năm 2023 tới, thực hiện tính nhất quán với quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Nghị quyết số 128/NQ-CP. Các địa phương chủ động đánh giá nguy cơ mức độ dịch để triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu quả, thích ứng an toàn với dịch bệnh, Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam sẽ lên kế hoạch tiếp tục tổ chức chương trình gặp mặt họ Đồng toàn quốc thường niên tại một địa điểm thích hợp, an toàn. (sẽ có thông báo sau).

Như vậy, đây là năm thứ 3, Chương trình gặp mặt họ Đồng toàn quốc tiếp tục bị gián đoạn.

Tuy nhiên, năm 2022 này, Ban liên lạc sẽ tổ chức đoàn đại biểu với quy mô nhỏ khoảng 30 người đại diện đến chùa Thanh Mai đế dâng hương  tưởng niệm ngài Pháp loa Đồng Kiên Cương và tri ân các bậc tiên thánh, tiên hiền, tông bà tổ tiên họ Đồng Việt Nam.

Rất mong bà con thông cảm và chuyển thông báo này tới các Trưởng tộc, chi nhánh tộc, cùng toàn thể các thành viên họ Đồng của Việt Nam ở trong và ngoài nước biết, chia sẻ.

Thay mặt Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới bà con và hẹn gặp lại bà con, cô bác trong dòng tộc họ Đồng vào chương trình Gặp mặt, giao lưu họ Đồng toàn quốc vào đầu năm 2023.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 25/3/2022
Trưởng Ban liên lạc
GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại