Trân trọng kính mời các thành viên Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam; Ban liên lạc họ Đồng các tỉnh thành, cùng con cháu họ Đồng tỉnh Quảng Ngãi thu xếp thời gian, công việc về tham dự, chúc mừng sự kiện quan trọng của họ Đồng tỉnh Quảng Ngãi.

Thể theo nguyện vọng của cộng đồng họ Đồng tỉnh Quảng Ngãi, xu hướng mong muốn tìm về lịch sử cội nguồn, phát triển, kết nối dòng họ. Được sự nhất trí cho phép của Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam, sự động viên khích lệ của bà con họ Đồng từ khắp mọi miền Tổ quốc, ngày 21/7/2024 (Chủ nhật) tới đây, tại Nhà văn hóa xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Ban liên lạc lâm thời họ Đồng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu họ Đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2024 – 2029.


(Thời gian, địa điểm, chương trình như trong Giấy mời)Vậy trân trọng kính mời các thành viên Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam; Ban liên lạc họ Đồng các tỉnh thành, cùng con cháu họ Đồng tỉnh Quảng Ngãi thu xếp thời gian, công việc về tham dự, chúc mừng sự kiện quan trọng của họ Đồng tỉnh Quảng Ngãi.


Đoàn đại biểu Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam do GS. TS. Trung tướng Đồng Minh Tại, Trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam làm trưởng đoàn xuất phát từ Hà Nội ngày 20/7/2024. 


Trân trọng !


Hà Nội, ngày 26/6/2024


TM. Ban liên lạc

TS Đồng Xuân Thụ

Tổng thư ký Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam.